การเปลี่ยนแปลงใหม่ Balancing Wizard & Sword

//การเปลี่ยนแปลงใหม่ Balancing Wizard & Sword

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้า Server Steam ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิม โดยอิงจาก DEVELOPER’S BLOG แล้วนำมาแปลไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

การคำนวน เพิ่ม-ลด ค่าความเสียหาย
Damage Increase/Decrease Calculation Changes

โจมตี

  • ปัจจัยเพิ่ม Damage  25% (A)
เป้าหมาย

  • ค่าความเสียหายลดลง 25% (B)
ก่อนปรับ

= (100% (base) + 25% (A)) – 25% (B) = 0% (100% damage ที่ได้รับ)

หลังปรับ

= (100% (base) + 25% (A)) x 0.75 (B) = 0.93 (93% damage ที่ได้รับ)

จะเห็นได้ว่า การลดค่าความเสียหายลง 25% จะมีผลดีกว่า(การได้รับความเสียหาย 75%) แต่เมื่อความเสียหายของฝั่งโจมตีเพิ่มขึ้นมากๆจะไม่ค่อยเห็นผล ด้วยสูตรการคำนวนใหม่จะช่วยลดความเสียหายได้มากถึง 25%

แต่ในทางกลับกันฝั่งโจมตีไม่มีการเพิ่มการโจมตี แต่เรามีค่าลดความเสียหาย “ตัวผลของค่าลดความเสียหายของคุณจะลดน้อยลง” ตามตัวอย่างดังนี้

โจมตี

: ไม่มีปัจจัยเพิ่ม damage

เป้าหมาย

: ค่าความเสียหายลดลง 25% (A)

: ค่าความเสียหายลดลง 15% (B)

ก่อนปรับ

= 100% (base) -25% (A) – 15% (B) = 60% (60% damage ที่ได้รับ)

หลังปรับ

= (100% (base)) x 0.75 (A) x 0.8 (B) = 0.64 (64% damage ที่ได้รับ)

นอกจากนี้ ปัจจัยในการโจมตีที่เพิ่มขึ้น ก็ยังคงนำไปคำนวนในสูตรด้วยเช่นกัน

โจมตี

: ปัจจัยเพิ่ม Damage 25% (A)

: ปัจจัยเพิ่ม Damage 15% (B)

เป้าหมาย

: ค่าความเสียหายลดลง 25% (C)

: ค่าความเสียหายลดลง 15% (D)

ก่อนปรับ

= 100% (base) + 25% (A) + 15% (B) -25% (C) -15% (E) =100% (100% damage)

หลังปรับ

= (100% (base) + 25% (A) + 15% (B)) x 0.75 (C) x 0.85 (D) = 0.89 (89% damage)

ส่วนค่า Property ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวนดังนี้

โจมตี (50% เพิ่มจากความสัมพันธ์ Ice-Fire)

: Damage เพิ่มขึ้น 25% (A)

: Damage เพิ่มขึ้น 15% (B)

เป้าหมาย (Fire property)

: ค่าความเสียหายลดลง 25% (C)

: ค่าความเสียหายลดลง 15% (D)

ก่อนปรับ

= 100% (base) + 25% (A) + 15% (B) + 50% (property) -25% (C) -15% (E) = 150% (150% damage)

หลังปรับ

= (100% (base) + 25% (A) + 15% (B)) x 0.75 (C) x 0.85 (D) x 1.5 (property) = 1.34 (134% damage)

การเพิ่มค่าความเสียหายที่มีผลต่อสถานะต่างๆ

Lightning attacks +50% damage เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ถูก แช่แข็ง
Fire attacks +50% damage เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ กลายเป็นหิน
Dark attacks +50% damage เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ถูก สาป

การปรับสกิลต่างๆ Balancing

Wizard [Wizard: Rank 1]

Earthquake [C1 Skill]

สกิลมีความเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก และสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่บนพื้นดินแรงขึ้น 2 เท่า ที่เลเวล 15 ขณะที่ความเสียหายที่เกิดต่อมอนสเตอร์ที่บินได้ 428% และมอนสเตอร์ที่อยู่บนพื้นดิน 956%

เพิ่มแอททริบิ้วใหม่ Earthquake: Remove Knockdown ใช้ SP เพิ่มขึ้น ทำให้ศัตรูไม่กระเด็น (Knockdown)

Lethargy [C1 Skill]

การลด Physical / Magic Def. ของศัตรูจะลดลง ตามลำดับเลเวลของสกิล และการหลบหลีกจะลดลงด้วยเช่นกัน ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 20% ระยะเวลาที่เวทยฺ์จะคงอยู่ และ คูลดาวน์จะเปลี่ยนเป็น 20 วินาที

แอททริบิ้ว Lethargy: Enhance จะถูกลบออกและ แอททริบิ้ว Lethargy: Tile Speciality จะถูกเพิ่มเข้าไปใน C2 แอททริบิ้ว Tile Speciality จะเพิ่มความเสียหายขึ้นอยู่กับเลเวลแอททริบิ้ว แอททริบิ้วใน C1 Lethargy: Additional Damage เปลี่ยนเป็น Lethargy: Strike Specialty และย้ายไปอยู่ C3

Sleep: Dream Eater [C2 Attribute] แอททริบิ้วใหม่

Sleep’s attack limit (จำนวนฮิตที่จะตีแล้วตื่น) ลดลง 80% แต่แอททริบิ้วนี้จะทำให้ Psychokinesis property และ property-less magic attacks จะสร้างความเสียหายสองเท่าต่อศัตรูที่หลับอยู่

Reflect Shield เปลี่ยนเป็น Magic Shield [C1 Skill]

Reflect Shield เปลี่ยนเป็น Magic Shield.

Magic Shield จะลดค่าความเสียหายลง 20% ต่อเลเวลสกิล และจะใช้ SP เมื่อโดนโจมตี

แอททริบิ้ว Reflect Shield: Reflect Damage เปลี่ยนเป็น Magic Shield: SPR Efficiency จะทำให้ลดการใช้ SP ขึ้นอยู่กับค่า SPR ของคุณ

Surespell  [C2 Skill]

Sure Spell การใช้สกิลจะไม่ถูกขัด สามารถใช้ให้กับในปาร์ตี้ได้ จำนวนเป้าหมายที่ได้รับบัฟนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล

เวทย์จะคงอยู่ 300 วินาที และคูลดาวน์เป็น 60 วินาที

Magic Missile [C3 Skill -> C2 Skill]

Magic Missile ย้ายไป C2 (Lv 10 master) การคำนวน factor สกิล และจำนวน Missile ที่ปล่อยออกไปจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล และความเร็วสกิลจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

C3 attribute Magic Missile: Enhance ย้ายมาอยู่ C2

Quick Cast [C3 Skill]

เวทย์จะคงอยู่ 300 วินาที และคูลดาวน์เป็น 60 วินาที

Pyromancer [Wizard: Rank 2]

Staff Mastery: Fire [C1 Attribute]

เปลี่ยนเป็นเพิ่ม Fire property skills by 5% ต่อแอททริบิ้ว เมื่อถือ Staff

Flame Ground [C1 Skill]

Flame Ground จะระเบิดไฟรอบๆ ตามระยะของ Flare.

แอททริบิ้วใหม่ใน C2 Flame Ground: Diffusion ศัตรูจะติด Debuff ทำให้ลดการป้องกันธาตุไฟ และสามารถโจมตีด้วย Flare ได้

Enchant Fire [C1 Skill]

Enchant Fire ไม่สามารถบัฟให้คนอื่นได้อีกต่อไป

Fire Wall [C1 Skill]

Fire Wall จะถูกสร้างขึ้น 8 เสา ตามที่เรากำหนดลงในพื้นที่

ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลเวลของสกิล และทำความเสียหาย 3 ครั้ง เปลี่ยนคูลดาวน์เป็น 20 วินาที

แอททริบิ้วใหม่  Fire Wall: Knockback ดันให้ศัตรูถอยหลังและสร้างความเสียหาย

Flare [C1 Skill]

Flare เพิ่มความสามารถให้กับ Fireball

Fireball จะสร้างความเสียหายของ Flare รอบๆ

Fireball [C1 Skill]

Fireball is changed to ground target cast.

ระยะเวลาของ Fireball จะอยู่ 10 วินาที และจะคงอยู่หลังจากโดนศัตรูโจมตี (จะไม่โจมตีศัตรูที่โดนโจมตีไปแล้ว หรือโดนสกิล Psychic Pressure)

แอททริบิ้วใหม่ C2 Fireball: Residual Heat เพิ่มระยะเวลาของ Fireball

Fire Pillar [C2 Skill]

Fire Pillar จะไม่ถูกยกเลิกอีกต่อไป รัศมีของสกิลและคูลดาวน์ลดลงเป็นอย่างมาก

Hell Breath [C3 Skill]

Hell Breath จะใช้ 1 Pyrite (ซื้อได้จาก Pyromancer Master for 80 Silver)

Hell Breath จะยาวขึ้น 3 เท่า และกว้างขึ้น 1.5 เท่า

Cryomancer [Wizard: Rank 2]

Rod Mastery: Ice [C1 Attribute]

Rod Mastery: Ice เพิ่ม Ice property skills เมื่อถือ rod.

Cryomancer: Freeze Speciality [C1 Attribute]

Cryomancer: Freeze Speciality ซึ่งจะทำให้ศัตรูที่โดนแช่แข็งโดนความเสียหายเพิ่ม 10% เป็น ศัตรูมีโอกาสถูกแช่แข็งด้วยสกิลของ Cryomancer ตามเลเวลของแอททริบิ้ว

Ice Bolt [C1 Skill]

ลบการร่ายออก

Ice Pike [C1 Skill]

เปลี่ยนเป็นร่ายลงพื้นและสร้างความเสียหายครั้งเดียว

ค่าความเสียหาย skill factor เพิ่มขึ้น และศัตรูจะโดนแช่แข็ง 100% (โอกาสจะแตกต่างกันไปใน PVP และ boss monsters)

Gust [C2 Skill]

ลบสกิลและแอททริบิ้วที่เกี่ยวข้องออก

Show Rolling [C3 Skill -> C2 Skill]

Snow Rolling ย้ายจาก C3 ไปเป็น C2

เวลาในการร่าย Snow Rolling จะเป็น 1 วินาที จำนวนเป้าหมายขึ้นอยู่กับ AoE ของตัวละคร เพิ่มพื้นที่ผลกระทบของสกิลนี้อีก 1.5 เท่า

แอททริบิ้ว Snow Rolling: Enhance จะถูกย้ายไป C2 และคำนวนค่าใช้จ่ายใหม่

Frost Pillar [C3 Skill]

Frost Pillar ไม่สามารถดูดมอนสเตอร์ได้อีกต่อไป และเปลี่ยนเป็นการแช่แข็งและทำดาเมจใส่ศัตรูแทน การใช้จำเป็นต้องมี Cryorite 1 อัน (Cryorite ซื้อได้ที่ Cryomancer Master  80 silver)

Frost Pillar: Enhance จะถูกเพิ่มเข้ามาใน C3 ด้วยเช่นกัน

Psychokino [Wizard: Rank 3]

Psychic Pressure [C1 Skill]

เพิ่มความเสียหาย 1.5 เท่า

สร้างความเสียหายเพิ่ม 50% กับศัตรูประเภท Mutant

Telekinesis [C1 Skill]

สร้างความเสียหายเพิ่ม 50% กับศัตรูประเภท Mutant

Magnetic Force [C2 Skill]

จำนวนเป้าหมายขึ้นอยู่กับ AoE Ratio ตั้งแต่ 5-10

สร้างความเสียหายเพิ่ม 50% กับศัตรูประเภท Mutant

Heavy Gravity [C2 Skill] New

Heavy Gravity เป็นสกิลใหม่ที่มีการโจมตีเป็นธาตุพิเศษ Psychokinesis เพิ่มแรงโน้มถ่วงทำให้ศัตรูประเภทบินให้ลงสู่พื้น และ สร้างความเสียหายเพิ่ม 50% กับศัตรูประเภท Mutant

Heavy Gravity จะลบสกิลบนพื้นของเพื่อนและศัตรู

แอททริบิ้วใหม่ Heavy Gravity: Enhance และ Heavy Gravity: Slow Movement Speed เพิ่มเข้ามาใน C2 และ Heavy Gravity: Duration ใน C3

Gravity Pole [C3 Skill]

เพิ่มจำนวนเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 5

สร้างความเสียหายเพิ่ม 50% กับศัตรูประเภท Mutant

Gravity Pole: Decreased Defense จะลดทั้งป้องกันเวทย์มนต์และกายภาพ

Raise [C3 Skill]

Raise ลบ Heavy Gravity ของศัตรูและของเพื่อน

Linker [Wizard: Rank 3]

Spiritual Chain: Enhance [C2 Attribute] ใหม่

Spiritual Chain: Enhance เพิ่ม Magic attack ให้กับตัวละครที่ลิงค์อยู่ ขึ้นอยู่กับเลเวลของแอททริบิ้ว

Spirit Shock [C2 Skill] ใหม่

Spirit Shock เป็นสกิลใหม่ที่เชื่อมต่อกับศัตรูเพื่อสร้างความเสียหาย

Spirit Shock สามารถเชื่อมต่อได้กับศัตรูเพียงตัวเดียว และจะถูกยกเลิกเมื่อไปใช้กับศัตรูตัวถัดไป หรือใช้สกิล Unbind

ศัตรูที่อยู่ใน Spirit Shock จะรับความเสียหายประเภท Psychokinesis 3-8 วินาที และจะถูกยกเลิกเมื่ออยู่ห่างจากเป้าหมายมากเกินไป

เพิ่มแอททริบิ้ว Spirit Shock: Enhance (C2), Spirit Shock: Confusion (C2), และ Spirit Shock: Mental Pressure (C3). Spirit Shock: Mental Pressure จะเพิ่มความเสียหายตาม SPR ของผู้ใช้

Lifeline [C3 Skill]

เพิ่มระยะเวลาต่อเลเวลสกิล

Thaumaturge [Wizard: Rank 4]

Swell Left Arm [C1 Skill]

Swell Left Arm ไม่เพิ่มให้กับ Sub-Weapon อีกต่อไป และต้องใช้ Magic Powder 1 ชิ้น ( Magic Powder สามารถซื้อได้กับ Thaumaturge Master ราคา 100 silver )

แอททริบิ้วใหม่ Swell Left Arm: Summons (C1) เพิ่ม physical/magic damage ให้กับซัมม่อน ขึ้นอยู่กับระดับแอททริบิ้ว

Swell Right Arm [C2 Skill]

Swell Right Arm ไม่เพิ่มให้กับ Weapon อีกต่อไป และต้องใช้ Magic Powder 1 ชิ้น ( Magic Powder สามารถซื้อได้กับ Thaumaturge Master ราคา 100 silver )

แอททริบิ้วใหม่ Swell Right Arm: Summons (C1) เพิ่ม physical/magic damage ให้กับซัมม่อน ขึ้นอยู่กับระดับแอททริบิ้ว

Swell Brain [C3 Skill]

ใช้ Magic Powder จำนวน 2 ชิ้น

แอททริบิ้วใหม่ Swell Brain: Fast Operation applies the same level of Quick Cast as Swell Brain per attribute level. Quick Cast is applied only to the caster, and does not require Quick Cast (Wizard C3 skill).

Elementalist [Wizard: Rank 4]

Electrocute [C1 Skill]

ค่าความเสียหายจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อชิ่งใส่เป้าหมายต่อไป ปรับสกิลเป็น 4 Overheat และเพิ่มพื้นที่ในการโดนสกิลของตัวแรกมากขึ้น

แอททริบิ้ว Electrocute: Freezing Magic Damage ถูกลบออก

Stone Curse [C1 Skill]

ศัตรูที่ติด Stone Curse จะได้รับความเสียหาย Psychokinesis เพิ่มเติม คูลดาวน์ปรับเป็น 50 วินาที

Hail [C1 Skill]

เวทย์จะคงอยู่ 10 วินาที และความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

Prominence [C1 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 25 วินาที

แอททริบิ้วใหม่ Prominence: additional summon (C3) เพิ่มจำนวนของ Prominence

Frost Cloud [C3 Skill] -> Storm Dust [C2 Skill]

Frost Cloud (C3) เปลี่ยนเป็น Storm Dust (C2) เป็นการโจมตีธาตุดิน

Storm Dust สามารถเลือกพื้นที่ให้การลงสกิลได้ และจะทำความเสียหายให้กับศัตรูประเภทบินลดลงครึ่งหนึ่งจากศัตรูบนพื้น

เพิ่มแอททริบิ้ว Storm Dust: Enhance (C2), Storm Dust: Slow (C2) and Storm Dust: Humpback (C3) และลบแอททริบิ้วของ Frost Cloud ออก

Rain [C3 Skill]

ลบสกิลและแอททริบิ้ว Rain ออก

Meteor [C2 Skill -> C3 Skill]

สกิลจาก C2 เปลี่ยนเป็น C3

Meteor เปลี่ยนเป็น C3 และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น เวลาร่ายคงที่ 3 วินาที และคูลดาวน์ลดลงเหลือ 40 วินาที

แอททริบิ้ว Meteor: Evasion ถูกลบออก และเพิ่มแอททริบิ้วใหม่ Meteor: Flame Ground เพิ่มความเสียหายของ Meteor ที่ร่ายลงใน Flame Ground.

Sorcerer [Wizard: Rank 5]

Summon Servant [C1 Skill]

ใช้ 1 Empty Spellbook (สามารถซื้อได้ที่ Sorcerer Master ราคา 200 Silver)

Chronomancer [Wizard: Rank 5]

Stop [C1 Skill]

ใช้ 1 Time Crystal Fragments. (ซื้อได้จาก Chronomancer Master ราคา 100 Silver)

Reincarnate [C1 Skill]

ใช้ 5 Time Crystal Fragments.

Quicken [C1 Skill]

ความเร็วในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นจากสกิลปรับลดลงจากเดิม 50% ส่วนอีก 50% จะขึ้นอยู่กับ SPR ของผู้ใช้

เวทย์จะคงอยู่ 120 วินาทีที่ Level 15  และใช้ 1 Time Crystal Fragment

Haste [C2 Skill]

ในทำนองเดียวกันกับ Quicken ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของสกิลจะปรับลดลงครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับค่า SPR ของผู้ใช้

ใช้ 1 Time Crystal Fragment และ ระยะเวลาที่เลเวล 10 จะปรับจาก 80 เป็น 120 วินาที

Backmasking [C3 Skill]

ใช้ 2 Time Crystal  (Time Crystal เป็นไอเทมใหม่ ซื้อได้ที่  Chronomancer Master ราคา 2,000 Silver)

Pass [C3 Skill]

ไม่สามารถใช้ Pass ลดเวลา Pass ได้ และใช้ 1 Time Crystal.

Rune Caster [Wizard: Rank 6]

Rune Caster: Skilled Casting [C1 Attribute]

ลบบทลงโทษเรื่องระยะเวลาสกิล หากไม่ได้เรียนสกิล Quick Cast

Rune of Protection [C1 Skill]

ลบการต้านทานสถานะ และเพิ่มการป้องกัน Knockback Knockdown สกิลนี้ใช้ได้กับผู้ใช้เท่านั้น แต่สามารถแชร์ให้เพื่อนได้โดยผ่าน Linker ได้

เวลาในการร่ายเปลี่ยนเป็น 2 วินาที เวทย์จะคงอยู่ 150 วินาที คูลดาวน์ 180 วินาที (ระยะเวลาการร่ายทั้งหมดของ Rune Caster เปลี่ยนเป็น 2 วินาที)

แอททริบิ้ว Rune of Protection: Critical Resistance เปลี่ยนเป็น Rune of Protection: Maintain Casting, which makes casting uninterruptible when Rune of Protection is on. However, Rune of Protection: Maintain Casting decreases the duration of Rune of Protection.

Rune of Destruction [C1 Skill]

Damage factor และ effect area ของ Rune of Destruction เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการร่ายเป็น 2 วินาที คูลดาวน์ 40 วินาที

แอททริบิ้วใหม่ Rune of Destruction: Magic Defense Destruction ลด Magic Def ของศัตรูที่โดน Rune of Destruction ขึ้นอยู่กับเลเวลแอททริบิ้ว

Rune of Ice [C1 Skill]

เปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจของสกิลธาตุน้ำแข็งทั้งหมด 50% เวลาร่ายเหลือ 2 วินาที

Rune of Giants [C1 Skill]

Rune of Giants สามารถใช้สกิลได้ เวลาร่ายเหลือ 2 วินาที

Rune of Justice [C1 Skill]

ตัวละครสามารถร่ายสกิลนี้ได้ในขณะเคลื่อนที่ เพิ่มความเสียหายขึ้น 2 เท่าต่อศัตรูประเภท Demon เวลาในการร่าย 2 วินาที และเวทย์จะคงอยู่ 30 วินาที

Warlock [Wizard: Rank 7]

Dark Theurge [C1 Skill]

Dark Theurge เพิ่มความเสียหาย 4.5 เท่า และโจมตี 5 ครั้ง สกิลคูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 30 วินาที

Mastema [C1 Skill]

เพิ่มวงเวทย์ใหญ่ขึ้น 1.5 เท่า

Sabath [C2 Skill]

การคำนวนดาเมจเพิ่มเติมถูกลบออก แล้วปรับเป็นขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล

คูลดาวน์ 30 วินาที และเวทย์จะคงอยู่สูงสุด 10 วินาที

Drain [C2 Skill]

Drain เปลี่ยนเป็นเพิ่ม dark Property damage ขึ้นอยู่กับจำนวนวิญญาณที่ดูดเข้าไป

เวทย์จะคงอยู่ 30 วินาที คูลดาวน์ 40 วินาที

Enchanter [Wizard: Rank 8]

Enchant Lightning [C1 Skill]

ใช้ 1 Enchant Round (คราฟได้โดยแอททริบิ้ว Craft Enchant Round ต้องใช้ Magic Powder  ราคา Magic Powder เปลี่ยนราคาเป็น 100 Silver ใช้จำนวน 10 Magic Powder )

แอททริบิ้วใหม่ Enchant Lightning: Psychic เปลี่ยนธาตุของ Psychic Pressure และ Gravity Pole เป็น Lightning property.

Enchant Earth [C1 Skill]

ใช้ 1 Enchant Round เมื่อใช้สกิล

Sage [Wizard: Rank 8]

Dimension Compression [C2 Skill]

ปรับเป็น 2 Overheat

Shadowmancer [Wizard: Rank 8]

Shadow Pool [C1 Skill]

จะเป็นอมตะระหว่างใช้

เปลี่ยนแปลง Swordsman Subweapon Basic Attack Skill

ในสาย Swordman สกิลที่ใช้ โล่หรือมีด เราจะเพิ่มรายละเอียกการโจมตีของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อกับสกิล

อย่างแรก สำหรับสกิลโล่ โล่จะได้รับการป้องกันกายภาพเพิ่มเติมเข้าไปในค่าป้องกันพื้นฐาน

เช่น การโจมตีกายภาพพื้นฐานของคุณมี 1000 โล่ป้องกันกายภาพ 500 โดยมีสกิลที่ใช้ 30% คิดจาก 500 จะได้ 150 นำไปเพิ่มในการโจมตีกายภาพ เท่ากับ 1150

ด้วยการโจมตีสกิลแบบสองมือที่ใช้ร่วมกับมีด จากเดิมคิด 100% ปรับเป็น มือหลัก 80% + มือรอง 60%

item status , enhancement, transcendence และ armor maintenance มีผลกับค่า Subweapon ทั้งหมด

ต่อไปนี้คือสกิลที่ใช้กับ SubWeapon

Class Circle Skill Weapon Damage
Peltasta

(Rank 2)

1

1

2

2

3

Umbo Blow

Rim Blow

Shield Lob

Butterfly

Umbo Thrust

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% +Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 100%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Hoplite

(Rank 3)

1 Synchro Thrusting Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 100%

(already applied)

Rodelero

(Rank 4)

1

1

1

1

2

2

3

Targe Smash

Shield Charge

Shield Push

Shield Shoving

Shield Bash

Slithering

Shooting Star

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 100%

Corsair

(Rank 5)

1

2

Dust Devil

Hexen Dropper

Physical Attack 80% + Subweapon Attack 60%

Physical Attack 80% + Subweapon Attack 60%

Murmillo

(Rank 8)

1

2

Scutum Hit

Shield Train

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Physical Attack 100% + Shield Physical Defense 30%

Peltasta [Swordsman: Rank 2]

General Changes

ค่าความยั่วยุของสกิลต่อไปนี้จะเท่ากับ 50 เท่าของค่าความเสียหายของสกิล

: Umbo Blow

: Rim Blow

: Shield Lob

: Butterfly

: Umbo Thrust

: Langort

Swash Buckling [C1 Skill]

Swash Buckling เปลี่ยนเป็นดึงดูดศัตรูทางด้านหน้า ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล

ระยะเวลา ขนาดพื้นที่ และจำนวนศัตรู ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล

C1 แอททริบิ้ว Swash Buckling: Max HP เปลี่ยนเป็น Swash Buckling: Focused Defense ลดความเสียหายเป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อใช้ Swash Buckling. แอททริบิ้วใหม่ C2 Swash Buckling: Maintain Provocation เพิ่มระยะเวลาของ Swash Buckling.

Peltasta: Double Provocation [C3 Attribute] New

แอททริบิ้วใหม่

After provoked, enemies become immune to all provoking skills, including other player’s provocation. This is applied to all provocation skills.

Corsair [Swordsman: Rank 5]

Dust Devil [C1 Skill]

เพิ่มระยะสกิล

Unlock Chest [C1 Skill]

ลบสกิลนี้ออก

Hexen Dropper [C2 Skill]

เพิ่มระยะสกิล

Double Weapon Assault [C2 Skill]

เพิ่มความเสียหายของ Double Weapon Assault ตามเลเวลของสกิล เวทย์จะคงอยู่ 300 วินาที คูลดาวน์ 60 วินาที

Impale Dagger [C3 Skill] ใหม่

เพิ่มสกิลใหม่ โจมตีเป้าหมายเดี่ยวจำนวน 3 ครั้ง

เพิ่มแอททริบิ้ว Impale Dagger: Enhance

Doppelsoeldner [Swordsman: Rank 6]

Mordschlag [C1 Skill]

เพิ่มระยะสกิล คูลดาวน์ 30 วินาที และปรับเป็น 5 Overheat

Punish [C1 Skill]

AoE ratio เปลี่ยนเป็น 15, คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 10 วินาที

Redel [C2 Skill]

Overheat เป็น 2, คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 30 วินาที

Zornhau [C2 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 25 วินาที

Zucken [C2 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 15 วินาที

Zwerchhau [C3 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 25 วินาที

Shinobi [Swordsman: Rank 7]

Bunshin no Jutsu [C1 Skill]

แอททริบิ้วและค่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจาก Buff จะไม่ส่งผลต่อร่าง Clone อีก

ความเสียหายของสกิลของตัว Clone จะลดลง แต่จะปรับให้ใช้ได้หลายสกิล เพื่อให้ ชิโนบิ เลือกสายได้เล่นได้หลากหลาย

สกิลที่ตัว Clone ใช้ได้
Swordsman (Rank 1)

[C1] Thrust

[C1] Bash

[C2] Pommel Beat

[C3] Double Slash

Peltasta (Rank 2)

[C1] Umbo Blow

[C1] Rim Blow

[C3] Butterfly*

[C3] Langort*

Highlander (Rank 2)

[C1] Crown

[C2] Moulinet

Barbarian (Rank 3)

[C1] Cleave*

[C2] Seism*

Hoplite (Rank 3)

[C1] Synchro Thrusting

Rodelero (Rank 4)

[C1] Targe Smash*

[C2] Shield Bash

[C3] Shooting Star
Corsair (Rank 5)

[C1] Dust Devil*

[C2] Hexen Dropper*

[C3] Impale Dagger*

Squire (Rank 5)

[C3] Deadly Combo*

Doppelsoeldner (Rank 6)

[C1] Mordschlag*

[C3] Zwerchhau*

[C3] Sturtzhau*

Fencer (Rank 6)

[C1] Sept Etoiles*

[C2] Attaque Composee*

[C3] Fleche*

Dragoon (Rank 7)

[C1] Dragontooth*

[C1] Dragon Soar*

Templar (Rank 7)

[C2] Mortal Slash*

Shinobi (Rank 7)

[C1] Kunai

[C1] Katon no Jutsu*

[C1] Mijin no Jutsu*

ไม่สามารถทำลายตัว Clone ได้ และลบแอททริบิ้ว Bunshin no Jutsu: Decreased Damage ออก และลบที่ระบุว่า HP ของตัว Clone ขึ้นอยู่กับ Dex ออก

Kunai [C1 Skill]

ลดคูลดาวน์ลง, และปรับเป็น 4 Overheat

การชาร์ต Bunshin no Jutsu จะทำให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้น

แอททริบิ้วใหม่ Kunai: Deadly Dagger เพิ่ม Critical Rate ของ Kunai เป็น 2 เท่า

Katon no Jutsu [C1 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 25 วินาที และ 2 Overheat

Mijin no Jutsu [C1 Skill]

ใช้ HP 2,000.

Mijin no Jutsu สามารถใช้ได้กับ Bunshin no Jutsu เมื่อใช้เสร็จตัว Clone จะหายไป

Dragoon [Swordsman: Rank 7]

Dragoon Helmet [C3 Skill]

ไม่มีระยะเวลาในการใช้

Murmillo [Swordsman: Rank 8]

Cassis Crista [C1 Skill]

ไม่มีระยะเวลา

Shield Train [C2 Skill]

ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วย Shield Train จะถูกตรึงไว้ในระยะหนึ่ง

Sprint [C2 Skill]

เพิ่มระยะเวลาพื้นฐานของสกิล Sprint 5 วินาที

Lancer [Swordsman: Rank 8]

Crush [C1 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 20 วินาที

Quintain [C1 Skill]

คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น 20 วินาที

Joust [C1 Skill]

Joust เปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มระยะความยาวและความกว้างของสกิล อย่างไรก็ตามการทำลายวงเวทย์ก็ทำได้เพียงแค่ความยาวที่เพิ่มเป็นสองเท่า ไม่ใช่ด้านกว้าง

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง โปรดติดตามอัพเดทแพทช์ต่อๆ ไป

ที่มา : https://treeofsavior.com/page/news/view.php?n=1229

By | 2018-03-25T06:29:56+00:00 March 24th, 2018|