ข้อมูลการ์ด – Card

//ข้อมูลการ์ด – Card

ระบบการ์ด

จะแบ่งออกเป็น 5 สีด้วยกัน
– เพิ่มการโจมตี หมวดการ์ดสีแดง
– เพิ่มการป้องกัน หมวดการ์ดสีน้ำเงิน
– เพิ่ม Status หมวดการ์ดสีเขียว
– เพิ่มค่าพิเศษ หมวดการ์ดสีม่วง
– การ์ดในตำนาน หมวดการ์ดสีทอง

*สามารถใส่ได้เพียง สีละ 3 ใบเท่านั้น แต่การ์ดในตำนานจะใส่ได้เพียงใบเดียว และต้องทำเควสหลักเพื่อปลดช่องใส่การ์ด

Demon Lord Nuaele
 • [ตัวละคร] + Magic Defense [★ * 10]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Nuaele ได้

Demon Lord Rexipher
 • [ตัวละคร] + ความเร็วในการเคลื่อนที่ [★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Rexipher ได้

Demon Lord Marnox
 • [ตัวละคร] + Critical Rate ต่ำสุด [★ * 2]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Marnox ได้

Demon Lord Mirtis
 • [ตัวละคร] ลดค่าโทษของการโจมตีธาตุลง [★ * 10]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Mirtis ได้

Demon Lord Blut
 • [ตัวละคร] ลดค่าความเสียหายใน PvP ลง [★ * 3]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Blut ได้

Demon Lord Zaura
 • [ตัวละคร] + Physical Defense [% * 10]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Zaura ได้

Demon Lord Helgasercle
 • [ตัวละคร] เมื่อกำจัด Monster จะได้รับ SP [★ * 20]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Demon Lord Helgasercle ได้

Prodigious Kugheri Balzermancer
 • [ตัวละคร] เพิ่มการได้ EXP [★]%

Heretic Pantorex
 • [ตัวละคร] โจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์แรงขึ้น [★ * 7]%

Achat
 • [ตัวละคร] + [★]% ความเสียหายแก่ศัตรูธาตุสายฟ้า [Lighting]

Archon
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูธาตุไฟ

Bearkaras
 • [ตัวละคร] +[★]% เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูธาตุดิน

Centaurus
 • [ตัวละคร] AOE Attack ratio +[★/5]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Centaurus ได้

Chafer
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภทแมลง [Insect]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Chafer skill เมื่อใช้ Posion Pot

Chapparition
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ขึ้น(+[★]%) เป็นเวลา 6 วินาทีเมื่อใช้ น้ำยาเพิ่ม Sp ทุกประเภท
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Chapparition ได้

Prison Cutter
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูที่ติด Bleeding +[★]%

Velnia Monkey
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะพิษ poison +[★] %

Clymen
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูธาตุพิษ [Poison] [จำนวนการ์ด]%

Corrupted
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภท  stationary (อยู่กับที่)
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Corrupted ได้ (ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้)

Cursed Devilglove
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภทพ Mutant

Deadborn
 • [ตัวละคร] โจมตี critical  +[★*20]

Giant Red Wood Goblin
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีเป้าหมายที่สวมเกราะผ้าcloth [★/2]%

Giant Wood Goblin
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีสถานะมึน Stun +[★] %

Ginklas
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีเป้าหมายที่สวมเกราะหนักplate  [★/2]%

Glass Mole
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีกายภาพขึ้น(+[★]%) เป็นเวลา 6 วินาทีเมื่อใช้ น้ำยาเพิ่ม Sp ทุกประเภท

Gremlin
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเมื่อสวมใส่อาวุธที่โจมตีประเภท slash พลังโจมตีกายภาพ +[★*7]

Grinender
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทบิน [★]%

Helgasercle
 • [ตัวละคร] พลังโจมตีประเภทเวทย์มนต์  +[★*5]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Helgasercle ได้

Hydra
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีสถานะถูกแช่แข็ง freeze  +[★] %

Iltiswort
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภท  Plant

Ironbaum
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีสถานะหลับ Sleep +[★] %

Kepa Chieftain
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★/2]% ต่อศัตรูขนาดใหญ่

Mandara
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีสถานะล้ม knockdown +[★] %

Master Genie
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีอาวุุธรอง  +[★*3]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Master Genie ได้ (ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้)

Merge
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูธาตุน้ำแข็ง [Ice]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Merge skill เมื่อใช้ Posion Pot

Mirtis
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★/2]% ต่อศัตรูขนาดเล็ก
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Mirtis ได้

Moa
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภท Demon

Moldyhorn
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่มีสถานะโดนสาปให้เป็นหิน +[★] %

Mothstem
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ [★*7]  เมื่อสวมใส่อาวุธประเภท Strike
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Mothstem skill เมื่อใช้ Posion Pot

Moyabruka
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีเป้าหมายที่สวมเกราะหนัง [★/2]%

Plokste
 • [ตัวละคร] พลังโจมตีกายภาพ  +[★*5]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Plokste skill เมื่อใช้ Posion Pot

Rajatoad
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเมื่อสวมใส่อาวุธที่โจมตีประเภท pierce พลังโจมตีกายภาพ +[★*7]

Reaverpede
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★/2]% ต่อศัตรูขนาดกลาง
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Reaverpede skill เมื่อใช้ Posion Pot

Red Vubbe Fighter
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเมื่อสวมใส่อาวุธที่โจมตีประเภท Strike พลังโจมตีกายภาพ +[★*7]

Rexipher
 • [ตัวละคร] เพิ่ม Magic Amp +[★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Rexipher ได้

Sparnas
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเมื่อสวมใส่อาวุธที่โจมตีประเภท Missile พลังโจมตีกายภาพ +[★*7]

Tomb Lord
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★/2]% ต่อศัตรูประเภท Boss
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Tomblord ได้

Unicorn
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูธาตุมืด [Dark]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Unicorn ได้

Vubbe Fighter
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเสียหาย [★]% ต่อศัตรูประเภท  Beast

Froster Lord
 • [ตัวละคร] [★/2]% มีโอกาสโจมตีศัตรูติดสถานะ [Freeze] เป็นเวลา 4 วินาที
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Froster Lord ได้

Bramble
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุดิน + [★*10]

Colimencia
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุพิษ + [★*10]

Denoptic
 • [ตัวละคร] พลังป้องกันเวทย์มนต์ +[★*10]

Flammidus
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุไฟ + [★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Flammidus ได้

Glackuman
 • เพิ่มความต้านทานการโจมตีประเภท Slash + [★*10]

Golem
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังป้องกันกายภาพขึ้น(+[★]%) เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อใช้ น้ำยาเพิ่ม Hp ทุกประเภท

Gray Golem
 • [ตัวละคร] พลังป้องกันกายภาพ +[★*10]

Gorgon
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานการโจมตีประเภท Strike + [★*10]

Nuaele
 • [ตัวละคร] พลังป้องกันเวทย์มนต์ +[★]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญได้

Demon Lord Zaura
 • [ตัวละคร] พลังป้องกันกายภาพ  +[★]%

Progola
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ขึ้น (+[★]%) เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อใช้ น้ำยาเพิ่ม Hp ทุกประเภท
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Progola ได้

Saltistter
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุน้ำแข็ง + [★*10]

Scorpio
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานการโจมตีประเภท Pierce + [★*10]

Sequoia
 • [ตัวละคร] ป้องกันกายภาพและเวทย์มนต์  +[★*5]

Shnayim
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุสายฟ้า + [★*10]

Sparnasman
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุความมืด + [★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Sparnasman ได้

Yonazolem
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานธาตุศักดิ์สิทธิ์ + [★*10]

Woodspirit
 • [ตัวละคร] มีโอกาส 10% ที่จะฟื้นฟู [★*70]HP เมื่อโจมตี, Cooldown 20 วินาที

Armaos
 • [ตัวละคร] 10% มีโอกาสสร้างเกราะ [★*100] เป็นเวลา 10 วินาที

Abomination
 • [ตัวละคร] DEX +[★/2], CON +[★/2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Abomination ได้

Blut
 • [ตัวละคร] เพิ่ม CON +[★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Blut ได้

Ellaganos
 • [ตัวละคร] DEX +[★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Ellaganos ได้

Kubas
 • [ตัวละคร] DEX +[★/2], INT +[★/2]

Linkroller
 • [ตัวละคร] เพิ่ม SPR +[★]

Minotaur
 • [ตัวละคร] DEX +[★/2], SPR  +[★/2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Minotaur ได้

Mummyghast
 • [ตัวละคร] STR +[★/2], DEX +[★/2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Mummyghast ได้

Netherbovine
 • [ตัวละคร] STR +[★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Netherbovine ได้

Pyroego
 • [ตัวละคร] INT +[★]

Simorph
 • [ตัวละคร] STR +[★/2], CON+[★/2]

Templeshooter
 • [ตัวละคร] STR +[★/2], DEX +[★/2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Templeshooter ได้

Unknocker
 • [ตัวละคร] SPR  +[★/2], CON+[★/2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Unknocker ได้

Wood Houngan
 • [ตัวละคร] INT +[★/2], CON +[★/2]

Stone Froster Card
 • [ตัวละคร] CON +[★*1.5] 10 วินาที เมื่อใช้น้ำยาเพิ่ม HP

Lavenzard Card
 • [ตัวละคร] SPR +[★*1.5] 10 วินาที เมื่อใช้น้ำยาเพิ่ม SP

Rafene Card
 • [ตัวละคร] STR, CON, INT, SPR, DEX +[★/3]

Gorkas Card
 • [ตัวละคร] Looting Chance +[★*5]

Basilisk
 • [ตัวละคร] ป้องกัน Critical  +[★ * 2]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Plokste skill เมื่อใช้ Poison Pot

Bebraspion
 • [ตัวละคร] เพิ่ม Atk Speed เมื่อสวมใส่อาวุธ 2 มือ + [★]

BiteRegina
 • [ตัวละคร] เมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาส[★/3]%ทำให้ติดสถานะพิษ เป็นเวลา 6 วินาที

Carapace
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุน้ำแข็ง
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Carapace skill เมื่อใช้ Posion Pot

Canceril
 • [ตัวละคร] เพิ่มโอกาส [★]% ฟื้นคืน HP 3% เมื่อถูกโจมตีด้วยมอนสเตอร์ฺขนาดกลาง
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Canceril skill เมื่อใช้ Posion Pot

Cerberus
 • [ตัวละคร] เพิ่มโอกาส [★]% ฟื้นคืน SP 0.5% เมื่อโจมตีศัตรูขนาดกลาง
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Cerberus ได้

Capria
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะใบ้[Sleep] +[★*2]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Cerberus ได้

Crabil
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะมึน[Stun] +[★*2]%

Cyclops
 • [ตัวละคร] Stamina+[★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Cyclops ได้

Deathweaver
 • [ตัวละคร] มีโอกาส  [★]% ที่จะฟื้นฟู HP 3% เมื่อถูกโจมตีโดยมอนส์เตอร์ขนาดใหญ่
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Deathweaver ได้

Dullahan
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ถูกชุุบชีวิตเมื่อตาย พร้อม HP 10%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Dullahan ได้

Fire Lord
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ +[★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Fire Lord ได้

Forest Keeper Ferret Marauder
 • [ตัวละคร] When attacked aggro limit + [★]%

Gaigalas
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน +[★*10]

Gazing Golem
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ใช้สกิล Pain Barrier Lv1 เมื่อถูกโจมตี

Harpeia
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุสายฟ้า
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Harpeia ได้

Honeypin
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุพิษ +[★*10]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Honeypin skill เมื่อใช้ Posion Pot

Kirmeleech
 • [ตัวละคร] ทะลุ block  +[★ * 1.5]
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Krimeleech skill เมื่อใช้ Posion Pot

Lepus
 • [ตัวละคร] เพิ่ม Atk Speed เมื่อสวมใส่อาวุธมือเดียว + [★]

Lithorex
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุสายฟ้า +[★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Lithorex ได้

Magburk
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูประเภท Mutant

Mallet Wyvern
 • [ตัวละคร] เพิ่มโอกาส [★]% ฟื้นคืน SP 3% เมื่อถูกโจมตีจากศัตรูขนาดใหญ่

Manticen
 • [ตัวละคร] เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ [★/5] 10วินาทีหลังใช้น้ำยา Stamina
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Manticen skill เมื่อใช้ Posion Pot

Marionette
 • [ตัวละคร] เมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาสติดสถานะ Slow [★/3]% เป็นเวลา 3 วินาที
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Marionette ได้ (ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้)

Merregina
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำแข็ง +[★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Merregina ได้

Mineloader
 • [ตัวละคร] เมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาส[★/3]%ทำให้ติดสถานะ shock  เป็นเวลา 3 วินาที

Naktis
 • [ตัวละคร] ความแม่นยำ +[★ * 1.5]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Naktis ได้

Molich
 • [ตัวละคร] Block +[★ * 2]

Mushcaria
 • [ตัวละคร] ฟื้นคืน SP +[★ * 6]

Nepenthes
 • [ตัวละคร] Max HP +[★ * 90], Max SP +[★ * 15]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Naktis ได้

Necroventer
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุความมืด +[★*10]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Necroventer ได้

Neop
 • [ตัวละคร] เพิ่มผลการใช้ HP Potion +[★]%
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Neop skill เมื่อใช้ Posion Pot

Demon Lord Marnox
 • [ตัวละคร] อัตรา Critical +[★ * 1.5]

Nuodai
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะมึนและหลับ +[★]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญได้ (ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้)

Poata
 • [ตัวละคร] ฟื้นฟู HP + [★ * 30]

Rajapearl
 • [ตัวละคร] เมื่อโจมตีศัตรููมีโอกาส[★/3]%ทำให้ติดสถานะเลือดไหล เป็นเวลา 6 วินาที

Ravinepede
 • [ตัวละคร] เพิ่มผลการใช้ Stamina Potion +[★]%

Rikaus
 • [ตัวละคร] เพิ่มผลการใช้ Sp Potion +[★]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Rikaus ได้

Riteris
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะตาบอด[Blind] +[★*2]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Riteris ได้

Rocktortuga
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุดิน

Salamander
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุไฟ

Shadowgaler
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะใบ้ [Silence] +[★*2]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Shadowgaler ได้

Specter Monarch
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุความมืด
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Specter Monarch ได้

Specter of Deceit
 • [ตัวละคร] Max SP +[★ * 30]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Specter of Deceit ได้

Stone Whale
 • [ตัวละคร] when attacking has [★/3]% to apply damage -10% for 5 second

Tetraox
 • [ตัวละคร] เพิ่มความต้านทานสถานะเลือดไหล[Bleeding] +[★*2]%

Throneweaver
 • [ตัวละคร] มีโอกาส [★]% ที่จะฟื้นคืน SP 5% หลังจากฆ่าศัตรูธาตุพิษ
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Throneweaver ได้

Tutu
 • [ตัวละคร] เพิ่่มน้ำหนัก +[★]%

Velnewt
 • [ตัวละคร] เพิ่มโอกาส [★]% ฟื้นคืน HP 0.5% เมื่อโจมตีศัตรูขนาดเล็ก
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Velnewt skill เมื่อใช้ Posion Pot

Velorchard
 • [ตัวละคร] หลบ +[★ * 2]
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Velorchard ได้

Velpede
 • [ตัวละคร] เมื่อโจมตีมีโอกาสเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ [★/3]% เป็นเวลา 4 วินาที
 • [ไหพิษ] เปิดการทำงาน Velpede skill เมื่อใช้ Posion Pot

Werewolf
 • [ตัวละคร] เพิ่มโอกาส [★]% เมื่อโจมติปกติจะเปลี่ยนเป๋็นโจมตีจากด้านหลัง

Yekub
 • [ตัวละคร] เพิ่มพลังโจมตีธาตุศักดิ์สิทธิ์ +[★*10]

Yeti
 • [ตัวละคร] Max HP +[★ * 180]

Succubus
 • [ตัวละคร] ค่ายั่วยุเมื่อโจมตี -[★]%
 • [คำภีร์] สามารถอัญเชิญ Succubus ได้

By | 2018-05-17T16:25:06+00:00 March 14th, 2018|