Doppelsoeldner

//Doppelsoeldner

Doppelsoeldner
RANK 6

รูปแบบ : โจมตี
ระดับ : ง่าย

Doppelsoeldners คลาสสุดทางสำหรับสายดาบสองมือ มีทั้งบัฟและสกิลโจมตีที่เดเมจรุนแรงมาก สกิลใน c2-3 ส่วนใหญ่จะต้องใช้ดาบสองมือ ดังนั้นจะไม่ค่อยเหมาะที่จะเล่นกับบิ้วที่ใช้อาวุธแบบอื่นๆ อาชีพนี้ถือเป็นเมต้าคลาสของสายนักดาบเลยก็ว่าได้ และบิ้วส่วนใหญ่จะผ่าน Barbarian c1 ไว้เสมอ เพื่อใช้ Cleave ในการบัฟเดเมจประเภท Slash ที่มีนั่นเอง

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี : 491 + ([ Level] – 1) × 27
คุณสมบัติ : × (1 + ([Punish Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +15
คูลดาวน์ : 10 วินาที
SP : 48 + (Lv-1) x 10
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Punish
[Physical] - [Pierce]
Circle 1

แทงศัตรูอย่างรุนแรง


อัพเกรดสูงสุด : 15
ความเสียหายเพิ่มเติม % : 5 + ([Skill Level] – 1) × 2
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น % : 5 + ([Skill Level] – 1) × 1
เวทย์จะคงอยู่ : 20 + [Skill Level] × 3 วินาที
คูลดาวน์ : 43 วินาที
SP : 43.2 + (Lv-1) x 8.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Deeds of Valor
Circle 1

เพิ่มความเสียหายต่อศัตรู ในขณะเดียวกันเราจะโดนโจมตีแรงขึ้นด้วยเช่นกัน


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 5
โจมตี : 685 + ([ Level] – 1) × 37.7
คุณสมบัติ : × (1 + ([Mordschlag Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +2
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 44.4 + (Lv-1) x 9
ใช้บนสัตว์ : ได้
Mordschlag
[Physical] - [Strike]
Circle 1

เหวี่ยงดาบไปด้านหลังแล้วฟาดเต็มแรงไปที่ศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้งในการโจมตี : [Skill Level] เพิ่มค่าประสบการณ์และของ x2 เมื่อใช้สกิลนี้จำกัดศัตรู
คูลดาวน์ : 57 วินาที
SP : 42 + (Lv-1) x 9
ใช้บนสัตว์ : ได้
Double Pay Earn
Circle 1

คูณสอง  EXP และ Item drop เมื่อคุณสังหารศัตรูภายในจำนวนครั้งที่กำหนด คุณจะโจมตีแรงขึ้น 3 เท่าเมื่อใช้สกิล และความทนทานของอุปกรณ์จะลดลงจนคุณไม่สามารถต่อสู้ได้


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % ต่อ 0.2 วินาที : 150 + ([ Level] – 1) × 7.7
คุณสมบัติ : × (1 + ([Cyclone Enhance Lv] × 0.5%))
เวทย์จะคงอยู่ : 5.5 วินาที
AoE Attack Ratio : +8
คูลดาวน์ : 45 วินาที
SP : 50.4 + (Lv-1) x 10.4
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Cyclone
[Physical] - [Slash]
Circle 1

หมุนตัวโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % : 762 + ([ Level] – 1) × 53.4
คุณสมบัติ : × (1 + ([Zonhau Enhance Lv] × 0.5%))
ศัตรูติดสถานะ [Shock] : 5 วินาที
ความต้องการ : Two-handed Sword
คูลดาวน์ : 15 วินาที
SP : 50.4 + (Lv-1) x 12
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Zornhau
[Physical] - [Slash]
Circle 2

สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง  ทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะ [Shock]


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % : 214 + ([ Level] – 1) × 15
คุณสมบัติ : × (1 + ([Zucken Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : Two-handed Sword
คูลดาวน์ : 15 วินาที
SP : 51.6 + (Lv-1) x 16
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Zucken
[Physical] - [Slash]
Circle 2

สร้างความเสียหายกับศัตรูด้านหน้าด้วยการฟันรัวๆ เพิ่มความเสียหายมากขึ้น หากศัตรูอยู่ในสถานะ [Shock]


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % : 226 + ([ Level] – 1) × 15.8
คุณสมบัติ : × (1 + ([Redel Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : Two-handed Sword
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 54 + (Lv-1) x 16
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Redel
[Physical] - [Slash]
Circle 2

ฟันรัวๆไปด้านหน้าด้วยอาวุธอย่างต่อเนื่อง


อัพเกรดสูงสุด : 5
โจมตี % x3 : 322 + ([ Level] – 1) × 38.6
คุณสมบัติ : × (1 + ([Zwerchhau Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +3
เวทย์จะคงอยู่ : 6.5 วินาที
ความต้องการ : Two-handed Sword
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 96 + (Lv-1) x 21.4
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Zwerchhau
[Physical] - [Slash]
Circle 3

สะบัดดาบด้วยมือเดียวโจมตีศัตรูแนวขวาง เป้าหมายที่ไม่ได้ป้องกันแบบ Plate จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีแบบ Slash เพิ่มขึ้น


อัพเกรดสูงสุด : 5
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % x6: 183 + ([ Level] – 1) × 22
คุณสมบัติ : × (1 + ([Sturtzhau Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +3
ไม่สนเกราะของศัตรู : 20%
ความต้องการ : Two-handed Sword
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 90 + (Lv-1) x 19.2
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Sturtzhau
[Physical] - [Slash]
Circle 3

โจมตีเป็นแนวทะแยง โดยไม่สนใจค่าป้องกันของศัตรู บางส่วน

Attributes – คุณสมบัติ

Use Two-handed Swords
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* สามารถสวมใส่อาวุธประเภท [Two-handed Sword] ได้

Cyclone: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Cyclone] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Mordschlag: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Mordschlag] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Punish: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Punish] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Cyclone: Movement
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อใช้สกิล [Cyclone] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 30%

Double Pay Earn: Damage Taken
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* ลดความเสียหายที่ได้รับจาก 3 เท่าเหลือ 2 เท่าเมื่อมีผลของสกิล [Double Pay Earn] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Mordschlag: Cloth Armor
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* เมื่อใช้สกิล [Mordschlag] การโจมตีใส่ศัตรูที่สวมเกราะผ้า [Cloth] จะเป็นการโจมตีแบบ Critical
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Zonhau: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Zonhau] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Redel: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Redel] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Zucken: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Zucken] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Cyclone: Resistance
Lv. 3 Cyclone
สามารถเรียนได้ : 5

* เพิ่มโอกาสการป้องกัน 15 % ต่อหน่วยเมื่อใช้สกิล [Cyclone] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Zwerchhau: Enhance
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Zwerchhau] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Sturtzhau: Enhance
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Sturtzhau] 0.5% ต่อหน่วย
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Zucken: Multi Cuts
Lv6 Zucken
สามารถเรียนได้ : 1

* เพิ่มจำนวนการโจมตีเมื่อใช้สกิล [Zucken],และเพิ่มความเสียหาย + 100%
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 150%

Redel: Multi Cuts
Lv6 Redel
สามารถเรียนได้ : 1

* เพิ่มจำนวนการโจมตีของสกิล [Redel] , เพิ่มความาเสียหาย +180%
* * เพิ่มอัตราการใช้ SP 150%

Zornhau: Deep Cut
Lv6 Zornhau
สามารถเรียนได้ : 3

* ใช้สกิล [Zornhau] โจมตีศัตรูหลายครั้ง
* จำนวนครั้งเพิ่มขึ้น 1 ครั้งต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 150%

Punish: Earthquake
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* กระจายความเสียหายกับมอนสเตอร์ตัวอื่นเมื่อใช้สกิล [Punish] —–
* การโจมตีเป็น 2 ฮิต
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 20%

By | 2018-04-04T12:59:39+00:00 March 20th, 2018|