หมวกแฟชั่นฟรี !! [ Hair Costume ]

//หมวกแฟชั่นฟรี !! [ Hair Costume ]

ไกด์นี้จะพาไปหาแฟชั่นส่วนหัวแบบฟรีๆ ไม่เสียตังค์กันดีกว่า ในเกมส์นี้ จะมีแฟชั่นประเภทหมวก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1 ส่วนหมวก 2 ส่วนหู 3 ส่วนหน้า

แฟชั่นหมวกส่วนหัวนี้ สามารถทำการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วย โดยการใช้ Enchant Scroll (หาซื้อได้จาก TP Shop)

เงื่อนไข การใช้งานเจ้าใบ Enchant Scroll คือ กดใช้ และ เลือกหมวกที่เราต้องการเพิ่มความสามารถ โดยความสามารถจะสุ่มทั้งหมด ทั้งค่า ต่ำสุด-สุดสูง และ ในการสุ่ม 1 ครั้ง สามารถสุ่มได้สูงสุด 3 ค่า ไม่ซ้ำกัน แต่กรณีว่า เราสุ่มได้ 3 ค่าแล้ว แต่ไม่พอใจ พอเราสุ่มอีกครั้ง ค่าทั้ง 3 นั้น จะหายไปทันที ไม่สามารถรักษาค่าสุ่มเดิมได้

1 บอกว่าเป็นส่วนที่เท่าไร 1-2-3
2 แสดงผลค่าที่สุ่มมาได้จาก Enchant Scroll คำเตือน การกดแต่ละครั้งค่าเดิมจะหายไปสุ่มใหม่ทั้งหมด

ตารางค่าสุ่มจาก Enchant Scroll

แหล่งหาแฟชั่นส่วนหัว

การหาแฟชั่นส่วนหัวทำได้หลายแบบ ทั้งเปิดกล่องสมบัติ ดรอป เควส เควสลับ และ Team Battle League

เปิดกล่องสมบัติ

flower branch
สถานที่ Residence of the Fallen Legwyn Family
เงื่อนไข ภายในแมพบนสุดจะมีวงเวทย์ขึ้นทุกๆต้นชั่วโมง xx.00 ต้องมีบัพเพื่อเปิดกล่องปลายทาง ถ้ารับของอะไรก็ตามมาแล้ว จะรับได้วันละ 1 ชิ้นเท่านั้น และรอResetอีกครั้ง 6.00 น.

cat ears

สถานที่ Absenta Reservoir (Orsha)

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 4 ในการเปิดกล่อง

fallen angel wings

สถานที่ 2nd Demon Prison

เงื่อนไข ต้องกำจัดเจ้า vubbe thief เพื่อดรอป red crystal เพื่อใช้เปิดกล่อง

black rabbit ears

สถานที่ Penitence Route

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 4 ในการเปิดกล่อง

cow headband

สถานที่ West Siauliai Woods

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 3 ในการเปิดกล่อง

Goat horns

สถานที่ Tenet Garden

เงื่อนไข  ต้องใช้กุญแจเลเวล 2 ในการเปิดกล่อง จะได้รับ Goat Horns Recipe

maple leaf

สถานที่ East Siauliai Woods

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 2 ในการเปิดกล่อง

pudding

สถานที่ Sirdgela Forest

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 3 ในการเปิดกล่อง

red horns

สถานที่ Crystal Mine Lot 2 – 1F

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 3 ในการเปิดกล่อง จะได้ Recipe Red Horns

Mergen Hat

สถานที่ Gele Plateau

เงื่อนไข ต้องใช้กุญแจเลเวล 4 ในการเปิดกล่อง

บอส และ บอสเควส

angel wings

สถานที่ Crystal Mine Lot 2 – 2F

เงื่อนไข ได้รับจากกล่องบอส Kubas

maid headband

สถานที่ Royal Mausoleum Storage

เงื่อนไข ได้รับจากกล่องบอส Archon

nures headband

สถานที่ – Mokusul Chamber
– Underground Grave of Ritinis
– Valius’ Eternal Resting Place
– Videntis Shrine

เงื่อนไข ได้รับจากกล่องบอส VIOLENT CERBERUS

pink bunny

สถานที่ – Altar Way
– Apsimesti Crossroads
– Forest of Prayer
– Pilgrim Path
– Starving Demon’s Way

เงื่อนไข ได้รับจากกล่องบอส NOISY MINELOADER

white tiger mask

สถานที่ – Aqueduct Bridge Area
– Baron Allerno
– Myrkiti Farm
– Tenants’ Farm

เงื่อนไข ได้รับจากกล่องบอส HUNGRY VELNIA MONKEY

mirtis helmet

สถานที่ Crystal Mine 3F

เงื่อนไข บอสmirtis จะเกิดในเควสสุดท้ายที่ Crystal Mine 3F มีโอกาสดรอป 1% เท่านั้น (ถ้าพลาดก็ต้องส้รางตัวใหม่มาทำเควสนะจ๊ะ)

muscharia hat

สถานที่ Gele Plateau

เงื่อนไข ได้รับจากเควส Two Birds with One Stone จาก NPC : Watcher Basil

ดรอปจากมอนเตอร์

antler horns

สถานที่ Tenet Garden

เงื่อนไข ดรอปจาก Large Panto Spearman

desert chupacabra

สถานที่ Ramstis Ridge

เงื่อนไข ดรอปจาก Desert Chupacabra

Dog ears

สถานที่ Sicarius 2F / Narcon Prison / Mage Tower 2F

เงื่อนไข ดรอปจาก Chromadog

eagle feather

สถานที่ Fedimian Suburbs

เงื่อนไข ดรอปจาก Cockat

fox mask

สถานที่ Royal Mausoleum 5F / Netanmalek Mausoleum

เงื่อนไข ดรอปจาก Medakia

gentleman’s dignity

สถานที่ Sirdgela Forest / Natarh Watchtower

เงื่อนไข ดรอปจาก Bagworm

gilt helmet

สถานที่ Tenet Church 1F / Nevellet Quarry 1F

เงื่อนไข ดรอปจาก Pawnd

ginkgo leaf

สถานที่ Sirdgela Forest

เงื่อนไข ดรอปจาก Dionia Poza / Blue Fragaras

kepa doll

สถานที่ West Siauliai Woods / Lemprasa Pond

เงื่อนไข ดรอปจาก Kepa

goggles

สถานที่ Crystal Mine 2F

เง่ื่อนไข ดรอปจาก Vubbe Archer

tengu mask

สถานที่  King’s Plateau / Fasika Plateau

เงื่อนไข ดรอปจาก Hogma Shaman

white flower hairpin

สถานที่ Nefritas Cliff

เงื่อนไข ดรอปจาก Hummingbird

white ribbon decoration boater

สถานที่ West Siauliai Woods / Neighport Church East Building

เงื่อนไข ดรอปจาก Infrorocktor

red ribbon decoration boater

สถานที่ Lemprasa Pond

เงื่อนไข ดรอปจาก Yellow Old Kepa

สร้างโดย Alchemist และ ใช้แต้ม Team Battle League

symbol of wealth

สถานที่ –

เงื่อนไข สร้างโดย Alchemist ใช้สกิล Magnum Opus
วัถตุดิบที่ใช้ Gold bar 6 อัน วางตามรูปภาพ

glasses form the otherworld

สถานที่ –

เงื่อนไข สร้างโดย Alchemist ใช้สกิล Magnum Opus
วัถตุดิบที่ใช้ Oak Wood 9 อัน
Blue eye Echad 1 อัน (Guild lv.13)
Red eye of Shtayim 1 อัน (Guild lv.14)
Chromite 2 อัน (Guild lv.12/15)
วางตามรูปภาพ

cat’s feet handband

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

event balloon

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

Bride Coronet

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

Maid Hair Accessory

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

Outdoors Hat

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

Nesting Chicken

สถานที่ –

เงื่อนไข ใช้แต้มจาก Team Battle League จำนวน 3500 แต้ม (เก็บได้วันละ 50 แต้ม จากTBL)

ใช้สกิล Scan ของ Scout C3 เท่านั้น

shaman mask

สถานที่ Veja Ravine

เงื่อนไข ต้องใช้สกิล Scan ของ Scout C3 เท่านั้น

tiger mask

สถานที่ Royal Mausoleum 4F

เงื่อนไข ต้องใช้สกิล Scan ของ Scout C3 เท่านั้น

pineapple

สถานที่ Shaton Farm

เงื่อนไข ต้องใช้สกิล Scan ของ Scout C3 เท่านั้น

เควสลับ และ เควสเนื้อเรื่อง

Dinity Miter

สถานที่ Sicarius 1F

เงื่อนไข กำจัดมอนเตอร์ ภายในแมพเพื่อหา Sparkly Blue Fragment 5 อัน และนำมาใส่ในแท่นศิลา (ห้องล่างสุด) จะได้รับกุญแจ Sicarius Key และเดินไปห้องขวาบน เพื่อเปิดกล่องได้วันละ 1 ครั้ง ตัวอย่างคลิปวิธีทำ

noble hat

สถานที่ Topes Fortress 2F

เงื่อนไข กำจัดมอนเตอร์ เพื่อหา Red Cursed Soul 10 อัน Blue Cursed Soul 10 อัน
และนำมาใส่ที่กองไฟตามสี(ห้องสี่เหลี่ยมขวามือของแมพ) หลังจากนั้นมาที่ห้องตรงกลางคุยกับศิลา เพื่อเข้าห้องลับไปเปิดกล่องได้วันละ 1 ครั้ง

boater

สถานที่ Nevellet Quarry 2F (Orsha)

เงื่อนไข ต้องเปิดประตูทั้ง3บาน ซ้าย ขวา และตรงกลาง
ให้กำจัดมอนเตอร์เรื่อยๆจนกว่าจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าประตูได้ถูดเปิดแล้ว
บานซ้าย และขวา เมื่อประตูเปิด ให้เข้าไปจุดไฟ และกลับออกมา
เมื่อจุดไฟครบทั้ง2ข้าง ประตูตรงกลางจะเปิดออกมา ให้เข้าไปเปิดหีบสมบุติแล้วลุ้นหมวกได้เลย

ตัวอย่างวิธีทำ

red devil wings

สถานที่ Mage Tower 1F

เงื่อนไข  ได้รับจากเควส Evidence of Bedazzlement (3) จาก NPC : Cordelier

nesting egg

สถานที่ Gateway of the Great King

เงื่อนไข ได้รับจากเควส Historian Kepeck (3) จาก NPC : Historian Kepeck

nesting chick

สถานที่ Rukas Plateau / King’s PlateauGateway of the Great King

เงื่อนไข เริ่มเควสต่อเนื่องจากแมพ Rukas Plateau
เควสต่อเนื่อง The Eternal Adventure (1)-(3) จากNPC : Adventurer Varkis’ Spirit และ Valley Area Soil
ต่อมาที่แมพ King’s Plateau
ได้รับจากเควส Stonemason Pipoti’s Friend จาก NPC : Stonemason Pipoti
และกลับมาส่งที่ Gateway of the Great King
ได้รับจากเควส In their Honor (1) จาก NPC : Stonemason Pipoti

By | 2018-05-25T20:00:34+00:00 March 14th, 2018|