ข้อมูล Hunting Ground

/, ระบบเกม/ข้อมูล Hunting Ground

Hunting Ground คืออะไร ?

Hunting Ground หรือหลายๆคนเรียกสั้นๆว่า HG คือแผนที่ปกติที่ผู้เล่นหลายๆคนเอาไว้หา Blessed Shard / Monster Card Album / แร่ต่างๆ และ ไอเทม unidentified รวมถึงการฟาร์ม Silver ด้วยเช่นกัน โดยที่อนาคตอันใกล้นี้จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเกี่ยวกับ Drop Rate ของ Blessed Sharded โดยมีทางเข้าของเลเวลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ไอเทมที่ดรอปทุก Hunting Ground

ตัวอย่าง Drop Rate
Blessed Shard : (5.0 % × 0.9 %)
5.0 % คือ เปอร์เซนต์ที่จะดรอปจาก Monster แต่ละตัว จะมีดังต่อไปนี้
Topaz (5.0 % × 18.02 %)
Opal (5.0 % × 18.02 %)
Sapphire (5.0 % × 18.02 %)
Ruby (5.0 % × 18.02 %)
Mithril Ore (5.0 % × 27.03 %)
Blessed Shard (5.0 % × 0.9 %)
0.9 % คือ เปอร์เซนต์การดรอปใน 5.0 % อีกที จะเท่ากับ (0.045 %) ของไอเทมทั้งหมดที่ดรอปใน Hunting Ground

Red Gem, Green Gem, Blue Gem, Yellow Gem (0.1%) White Gem (0.01 %)
   Monster Card Album Purple, Blue, Red (0.06 %) Green (0.02%)
*จากโอกาสดรอปจาก Monster 0.2 %
 

Topaz / Opal / Ruby / Sapphire อย่างละ (0.9 %)
Mithril Ore (1.35 %) / Blessed Sharded (0.045 %)
*จากโอกาสดรอปจาก Monster 5 %

   Ancient Golden Coin (0.02 %)
  Golden Anvil (0.02 %)
  Monster Gem (0.02 %)

* ไอเทมข้างต้น ไม่รวมถึงไอเทมที่ดรอปเป็นการส่วนตัวของ Monster แต่ละตัวนะครับ

ทางเข้า Hunting Ground Lv.ต่างๆ

Tavorh Cave Lv.100

แผนที่ : Seir Rainforest
สถานที่ใกล้เคียง : เมือง Fedimian
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 120
ไอเทมอื่นๆ : Recipe – Vubbe Fighter Gauntlets

Narcon Prison Lv.150

แผนที่ : Gytis Settlement Area
สถานที่ใกล้เคียง : เมือง Klaipeda
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 170
ไอเทมอื่นๆ :
Recipe – Roxona Leather Gloves (0.1 %)
Recipe – Roxona Leather Pants (0.1 %)
Recipe – Duelist (0.11 %)

Natarh Watchtower Lv.170

แผนที่ : Dina Bee Farm
สถานที่ใกล้เคียง : Septyni Glen Lv.55
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 170
ไอเทมอื่นๆ :
Recipe – Bone Gauntlets (0.1 %)
Recipe – Shade Skirt (0.1 %)

Tatenye Prison Lv.190

แผนที่ : Ruklys Street
สถานที่ใกล้เคียง : Verkti Square Lv 184
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 220
ไอเทมอื่นๆ : Recipe – Lydeka (0.1 %)

Neighport Church East Building Lv.210

แผนที่ : Stogas Plateau
สถานที่ใกล้เคียง : –
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 220
ไอเทมอื่นๆ : –

Sjarejo Chamber Lv.230

แผนที่ : Woods of the Linked Bridges
สถานที่ใกล้เคียง : เมือง Orsha
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 220
ไอเทมอื่นๆ : –

Netanmalek Mausoleum Lv.240

แผนที่ : Woods of the Linked Bridges
สถานที่ใกล้เคียง : Sjarejo Chamber (HG 230)
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 270
ไอเทมอื่นๆ :
Recipe – Silver Spear (0.1 %)
Recipe – Roxona Plate Boots (0.1 %)
Recipe – Roxona Boots (0.1 %)

Rancid Labyrinth Lv.280

แผนที่ : Grynas Hills
สถานที่ใกล้เคียง : –
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 270
ไอเทมอื่นๆ : –

Balaam Camp Site Lv.300

แผนที่ : Grynas Hills
สถานที่ใกล้เคียง : Rancid Labyrinth (HG 280)
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 315
ไอเทมอื่นๆ : –

Michmas Temple Lv.320

แผนที่ : Grynas Hills
สถานที่ใกล้เคียง : Balaam Camp Site (HG 300)
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 315
ไอเทมอื่นๆ : –

Nazarene Tower Lv.340

แผนที่ : Dina Bee Farm
สถานที่ใกล้เคียง : Natarh Watchtower (HG 170)
ไอเทมดรอป : ชุดเกราะและอาวุธ Lv. 350
ไอเทมอื่นๆ :
Terranium (5.0 % × 9.01 %)
Phydecium (5.0 % × 9.01 %)

By | 2018-04-18T14:50:00+00:00 April 18th, 2018|