ระบบ Item Re-Identification

//ระบบ Item Re-Identification

หลักการของ Item Re-Identification (การสุ่มออฟชั่นใหม่)

 • สามารถจะสุ่มออฟชั่นใหม่ได้แค่เพียงไอเทมที่ผ่านการสุ่มออฟชั่นมาแล้ว (Unidentified Equipment)

 • ไอเทม Unidentified หาได้จาก Monster ทั่วไปในแผนที่ปกติ / แผนที่ Hunting Ground / Challenge Mode
  จะมีเกรดไอเทม ( Magic / Rare / Unique )

 • จะต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ในการ Re-Identification นั่นก็คือ Nucle Powder ที่ได้จากการย่อยไอเทม (Item Dismantle)

 • หลังจากการทำ Re-Identification จำนวนแถวจะมีเท่าเดิม มีเพียงออฟชั่นและค่าของออฟชั่นที่เปลี่ยนไปในหมวดหมู่ของตนเองดังนี้

  – กลุ่มค่า [ATTACK] : physical attack, additional property damage, magic attack, magic amplification, critical attack, defense type attack, monster type attack
  – กลุ่มค่า [DEFENSE] : physical defense, magic defense, attack type defense, property resistance, critical resistance
  – กลุ่มค่า [UTILITY] : accuracy, block, stamina, HP, SP, HP recovery, SP recovery, critical rate, block penetration, looting chance, evasion.
  – กลุ่มค่า [BASIC STATS] : STR, DEX, INT, SPR, CON

 • ค่าของ Socket / Stat

  โล่จะนับแบบเดียวกับ อาวุธมือเดียวเช่นกัน

วิธีหาวัตถุดิบ Item Dismantle (การย่อยไอเทม)

พูดง่ายๆก็คือการย่อยไอเทมเพื่อหาวัตถุดิบ “Nucle Powder” นั่นเอง

 • ให้เราไปหา Black Smith ที่เมือง Klaipeda / Orsha / Fedimain จากนั้นเลือกหัวข้อ Item Dismantle
 • ไอเทมที่สามารถย่อยได้ต้องมี Level 75 ขึ้นไป
 • ค่าใช้จ่ายในการย่อยอุปกรณ์ จะอิงตามเกรด (Normal / Magic / Rare / Unique )
  – [Lv 75]: 200 / 200 / 300 / 400
  – [Lv 120]: 200 / 300 / 400 / 700
  – [Lv 170]: 300 / 400 / 500 / 900
  – [Lv 220]: 300 / 500 / 700 / 1,200
  – [Lv 270]: 400 / 600 / 800 / 1,600
  – [Lv 315]: ––– / 700 / 1,000 / 1,600
  – [Lv 350]: ––– / 500 / 800 / 1,800

วิธีการ Re-Identification

1. นำไอเทมที่ต้องการไปสุ่มออฟชั่นที่ NPC : Identifier เมือง Orsha / NPC BlackSmith เมือง Klaipeda หรือ Orsha / หรือส่องจากร้านของอาชีพ Appraiser เลือกหัวข้อ “Identify”

2. เมื่อสุ่มได้หมวดออฟชั่นหรือจำนวนแถวที่เราพอใจแล้ว แต่ออฟชั่นและค่าของออฟชั่นนั้น ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้เราเลือกหัวข้อที่ 2 “Item Re-Identification” เขาจะบอกจำนวนของ Nucle Powder ที่ใช้

3. เสร็จสิ้นการ Re-Identification 

เทคนิค

1. ควร Identified Item จนกว่าจะได้ “แถวออฟชั่น” และ “หมวดของออฟชั่น” ให้พอใจเสียก่อน ก่อนที่จะทำการ Re-Indentification เพราะการ Re-Indentification นั้น ท่าน “จะไม่ได้แถวหรือหมวดของออฟชั่นที่เปลี่ยนไป” และจะได้เพียง “แถวที่เท่าเดิมและการสุ่มออฟชั่นในหมวดเดิมเท่านั้น” (ไม่พอใจ หาชิ้นใหม่คุ้มกว่า)
2. การใช้ไอเทม Unique มาทำการ Dismatle ท่านจะมีโอกาสได้ Sierra Powder ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำไอเทม 350

By | 2018-03-19T20:54:06+00:00 March 15th, 2018|