Patch Retiarius (Swordsman) และ Onmyoji (Wizard)

//Patch Retiarius (Swordsman) และ Onmyoji (Wizard)

1. การเปลี่ยนแปลงหลัก

2 Class ใหม่

 • เพิ่มคลาสใหม่ใน Rank 8 คือ Retiarius (Swordman) และ Onmyoji (Wizard) เป็นคลาสที่ต้องทำ Pre-Quest
 • หลังจากเปลี่ยนคลาสแล้วจะสามารถทำเควสชุดได้ที่ Master จะรีเซ็ตรอบทุกๆ วันจันทร์และศุกร์ เวลา 6.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ที่เปลี่ยนอาชีพ Retiarius และ Onmyoji ภายในวันที่ 2 – 29 พฤษภาคม 2561 (Server Steam) จะได้รับ กล่อง Costume Special
 • หลังจากวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 Special Costume จะนำไปวางขายใน TP Shop (Server Steam)
  [Retiarius]
 • เป็นอาชีพที่ใช้ แห หอกมือเดียวและมีดเป็นอาวุธในการต่อสู้ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้แห เพื่อดักจับศัตรูหรือปลดอาวุธของฝั่งตรงกันข้าม
 • ในการปลดล็อคอาชีพให้ไปหา Master ที่ Tenents ‘Farm
  [Onmyoji]
 • Onmyoji เป็นอาชีพที่ใช้เวทย์ Yin และ Yang ในการสู้รบช่วยให้เค้าสู้กับศัตรูจำนวนมากพร้อมๆกันได้
 • เมื่อต้อการปลดล็อคอาชีพให้ไปคุยกับ Uska Commander ในเมือง Klaipeda

แจก ITEM RESET สำหรับทุกท่าน

 • เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเพิ่มอาชีพใหม่ทั้ง Retiarius และ Onmyoji เราจะได้ x1 Reset Rank (60วัน) และ x1 Stat Reset Potion (60วัน) ให้กับทุกทีม ในกล่องจดหมาย
 • สามารถรับไอเทมดังกล่าวได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (Steam Server)
 • ไอเทมทั้งสองจะ “ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” และ “ไม่สามารถย้ายผ่านคลังทีมได้” โปรดตรวจสอบตัวละครที่รับให้ถูกต้อง

เพิ่มช่องตัวละคร

 • เพิ่มช่องตัวละครจาก 30 ช่อง เป็น 40 ช่อง
 • เพิ่ม “กระท่อมน้อย” จาก 2 กระท่อม ไปเป็น 3 กระท่อม (Lodge)
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆของช่องฟรีที่มีอยู่
 • ระดับการเจริญเติบโต [F4] ใน การผจญภัย เพิ่มเป็นเลเวล 18

เพิ่มช่องคลังทีม

 • จำนวนช่องสูงสุดจาก 50 ช่อง เป็น 80 ช่อง
 • โทเคน จะเปลี่ยนจากเพิ่มช่องคลังทีมจาก 10 ช่อง เป็น 30 ช่อง
 • ช่องที่สามารถซื้อได้ด้วย Silver จาก 4 ช่อง เป็น 9 ช่อง
 • จำนวน Silver ที่ใช้ในการซื้อของช่องที่ 5 เป็นต้นไปจะคงที่ ที่ราคา 2,000,000 Silver

2. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

เพิ่มรางวัลของเควส

 • รางวัลใหม่จะขึ้นอยู่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งเท่านั้นที่ทำเควสเสร็จสิ้น (ชื่อเควสภาษาไทย รอ Official แปลนะจ๊ะ)
  – A Story of Demons and Goddesses (3): INT +1
  – Back in Time (7): SPR +1
  – Ceremony for the Goddess: STR +1
  – Collecting Research: CON +1
  – Destroyed Seal Tower (2): INT +1
  – For Total Freedom (2): Title – Savior of Elgos Abbot
  – Her Last Words: Title – Witness of Sacrifice
  – Marks of a Legend (12): DEX +1
  – Object Left by the Master: Max. weight +100
  – The Dimensional Crack (7): SPR +1
  – The Goddess’ Sacrifice (2): DEX +1
  – To Restore the Honor of the Hero: STR +1
  – Will Not Forget: Title – Sacred Calling

รางวัลใหม่ Vaivora’s Wings (NPC รับใบ EXP)

 • คุณสามารถรับรางวัลใหม่ได้ที่ NPC Vaivora’s Wings หลังจากจบเควสต่อไปนี้ (ชื่อเควสภาษาไทย รอ Official แปลนะจ๊ะ)
  – Alarm Installation (2): Emergency Repair Kit x3, Basic Warp Scroll x3
  – Dead of the Dead (4): Emergency Repair Kit x4
  – For the Guidance of Souls: Basic Warp Scroll x4
  – Goddess Gabija: Skill Reset Potion (14 วัน) x1
  – Incident on Triple-Layered Castle Wall (2): Silver Anvil (14 วัน) x1
  – Mysterious Slate (2): Silver Anvil (14 Days) x1
  – Revelation of Fortress of the Land: Stat Reset Potion (14 วัน) x1
  – The Demons’ Goals: Emergency Repair Kit x2, Basic Warp Scroll x2
  – The Dimensional Crack (7): Instanced Dungeon Multiply Token (14 วัน) x2
  – The Hidden Sanctum’s Revelation (1): Instanced Dungeon Multiply Token (14 วัน) x2
  – The King of the Great Humans: Silver Anvil (14 วัน) x1
  – The Revelation of Kalejimas: Instanced Dungeon Multiply Token (14 วัน) x2
  – This is Only the Beginning: Emergency Repair Kit x2, Basic Warp Scroll x2
  – Wandering Spirits (2): Silver Anvil (14 วัน) x1
  รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนและโอนผ่านคลังทีมได้

รางวัลใหม่ของ Mercenary Post Daily Quest

 • เมื่อทำ Guild Mission คุณจะมีโอกาสได้รับ Quest One Entry Voucher (ตั๋วลงเควสกิลด์เพิ่ม)
 • เมื่อผ่าน Guild Mission ต่อไปนี้จะมีโอกาสได้ Special Potion Box : Guild Quest Mission (Lv 10 และ 15), Guild Quest Boss Raid (Lv 10, 12, 14, 16 และ 17)
 • Potion Box จะได้รับ Recipe ยาที่สามารถลดความเสียหาย หรือเพิ่มค่าโจมตีให้กับมอนสเตอร์

Master Quest

 • เราได้เพิ่มเควสเนื้อเรื่องไปยัง Master ของแต่ละตัวซึ่งมันเป็น เควสรอง (subquest)
 • เควสเหล่านี้จะได้ Attribute Point และหนังสือเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลดความยากของเควส Matador Costume

 • ลดระยะห่างของมอนสเตอร์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Support Bag
 • ลดระยะเวลาของสกิล Capote และคูลดาวน์
 • เพิ่มความเร็วของมอนสเตอร์ Tama และ Tree Ambulo
 • เปลี่ยนตำแหน่งของกับดัก

เพิ่ม Stat Effect (ได้ฉายาแล้วได้ค่าพิเศษ)

 • เพิ่มค่าต่างๆ (basic stats, magic/physical defense and attack, SP) จะได้รับแยกของแต่ละตัวละคร
 • โบนัสเหล่านี้จะถูกจัดเป็น 40 Stage ซึ่งจะรวมเป็นค่าของโบนัส
 • ความต้องการของ Stage จนกว่าจะถึง Stage ที่ 20 จะใช้ 1 title ต่อ 1 Stage
 • จาก Stage ที่ 20 จนถึง Stage ที่ 40 ต้องใช้ 2 title ต่อ 1 Stage ดังนี้
  Stage 21 – 22 titles
  Stage 22 – 24 titles
  Stage 23 – 26 titles
  Stage 24 – 28 titles
  Stage 25 – 30 titles
  Stage 26 – 32 titles
  Stage 27 – 34 titles
  Stage 28 – 36 titles
  Stage 29 – 38 titles
  Stage 30 – 40 titles
  Stage 31 – 42 titles
  Stage 32 – 44 titles
  Stage 33 – 46 titles
  Stage 34 – 48 titles
  Stage 35 – 50 titles
  Stage 36 – 52 titles
  Stage 37 – 54 titles
  Stage 38 – 56 titles
  Stage 39 – 58 titles
  Stage 40 – 60 titles

เพิ่ม Title ใหม่

 • – Philanthropist: บริจาค 10 ครั้ง
  – Metallurgist: Crafted 100 ครั้ง
  – Hanaming Destroyer: กำจัด 500 Hanamings
  – Trusted Ally: สำเร็จ 25 party quests
  – Rookie Challenger: เสร็จสิ้น Challenge Mode 1 ครั้ง
  – Seasoned Challenger: เสร็จสิ้น Challenge Mode 50 ครั้ง
  – Expert Challenger: เสร็จสิ้น Challenge Mode 100 ครั้ง
  – Veteran Challenger: เสร็จสิ้น Challenge Mode 200 ครั้ง
  – Ultimate Challenger: เสร็จสิ้น Challenge Mode 500 ครั้ง

เพิ่ม 3 เครื่องประดับใหม่

World Boss [ของที่ได้จากกล่อง]

 • ลบใบ Recipe 315 และ Unique ออก
 • เพิ่ม Practonium และ  Recipe – Ominous Spirit Crystal
 • Demon Lord Cubes เพิ่มจำนวนของ Ominous Spirit จาก 1 ชิ้น เป็น 5 ชิ้น
 • กล่อง Shining Demon Lord Cubes : เพิ่มจำนวนของ Ominous Spirit Crystal จาก 1-2 ชิ้น เป็น 2-3 ชิ้น
 • เพิ่ม Drop Rate ของไอเทมชั้นสูง

[Boss Monster]

 • เพิ่มรูปแบบการต่อสู้ใหม่ ‘Medzio Diena’ ถึง 7 Field Boss สามารถยกเลิกบัฟของสกิล Mackangdal และ Statue of Goddess Ausrine ได้
 • Field Boss เพิ่มค่าโจมตีประมาณ 15%
 • Boss Awakening Effect (หลอด 2) : เปลี่ยนจากการโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็นการโจมตีเพิ่มขึ้น 2 เท่าและได้รับค่าความเสียหายลดลง 50% ของบอสต่อไปนี้ Demon Lord Nuaele, Demon Lord Helgasercle, Demon Lord Rexipher, Demon Lord Mirtis

Monster

 • Malleus Maleficarum debuff จะไม่มีใน Boss Monster ในแผนที่ และ Mission หรือ อื่นๆ อีกต่อไป
 • เพิ่มสถานะของ Monster UI
 • การจัดอันดับ Ranking จะไม่ถูก Reset หายตัวละครมีการย้ายแผนที่ เปลี่ยนตัวละคร หรือ เข้าเกมใหม่ อีกต่อไป

Processed Items

 • ทำช่องเครื่องหมาย (Enhanced, Transcended, ช่องอัญมณี, Socket, Awakening) ลงในไอเทม
 • To proceed with the item dismantling, you are now required to check both item grade and processed item boxes.
 • After checking both boxes, the dismantling window will now display processed items of the same grade.
 • The dismantling window will now have Regular/Magic/Rare equipment checked by default.
 • Processed equipment can no longer be used to enhance gems.

ITEM ทั่วไป

 • Agny Necklace : Effect จะมีผลกับ Combustion (Alchemist) และ Immolation (Zealot)
 • ยาที่ได้จาก Event เช่น SP/HP และยาอื่นๆ สามารถโยนทิ้งได้แล้ว
 • คุณสามารถขายไอเทมพวก Hair Accessories ได้แล้วที่ NPC

UI

 • คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นมาโครเพื่อเพิ่ม Emoticon ในข้อความแชตได้แล้ว
 • ภาพของสัตว์เลี้ยงจะถูกลบออกจาก Food Shop
 • ลบแผนที่ Deep Underground Prison จากหน้าการสำรวจในหน้าการผจญภัย
 • Enhancement จะแสดงผลเร็วขึ้น

3. Skill

Alchemist

Briquetting

อาวุธที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นรูปแบบเดิมได้ในการใช้สกิลครั้งถัดไป

Bullet Marker

Double Gun Stance

Fireworks effect จะแสดงผลให้ถูกต้อง

Dievdirbys

Statue of Goddess Ausrine

สามารถใช้ได้เฉพาะในปาร์ตี้

Featherfoot

Bone Pointing

ผลของสกิลขึ้นอยู่กับเลเวลสกิล

Inquisitor

God Smash : Demon Punisher

สามารถสร้างความเสียหายให้กับตัวละครที่เป็น Demon ใน PvP ได้ตามปกติ

Kabbalist

Reduce Level

จะไม่มีผลกับบอส

Linker

Spiritual Chain

จะไม่ยกเลิกอัตโนมัติ หลังจากร่ายสกิล Spirit Shock

Musketeer

Sniper’s Serenity

Will no longer incorrectly allow players to clear certain areas of the Earth Tower without targeting.

Pyromancer

Fireball

Will no longer incorrectly attack only one monster when there are several nearby.

Shinobi

Bunshin no Justu

สกิล Melstis จะไม่มีผลกับระยะเวลาของร่างแยกของ Shinobi

Wizard

Earthquake

จะลดความเสียหายลง เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่บินอยู่ใน PvP

ที่มา : https://treeofsavior.com/page/news/view.php?n=1336

By | 2018-04-23T18:35:55+00:00 April 23rd, 2018|