Pre-Quest Zealot

//Pre-Quest Zealot

Zealot เมื่อถึง Rank 8 แล้วเราจะเห็นอาชีพนี้แสดงขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถเลือกได้ เพราะต้องทำ Pre-Quest ก่อน ถึงจะเลือกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
* สามารถเริ่มทำ Pre-Quest ได้ก่อนถึง Rank 8

ขั้นตอนการเปิด Pre-Quest

  1. ไปแผนที่ Vera Coast เพื่อหาไอเทมหนังสือจากเสาตามภาพ (ซ้ายบน – ขวาบน)

  2. ไปคุยกับ Inquisitor Master แผนที่ Manahas 

  3. ไปคุยกับ Oracle Master แผนที่ Klaipeda

  4. ไปคุยกับ Paladin Master แผนที่ Nefritas Cliff (ซ้ายล่าง)

  5. กลับไปตอบคำถามกับ Zealot Master แผนที่ Inner Enceinte District คำตอบที่ถูกต้องคือ JurateลักพาตัวVictor (ขวาล่าง) แล้วจะได้หนังสือมา
    **คำตอบนำจากภาษาเกาหลีมาแปลอาจมีการคาดเคลื่อน
    **สามารถไปหาเสาหิน 10 เสาแรกก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบรวดเดียว 2 คำถามก็ได้

เควสตามหา แท่นหิน ตามแผนที่ต่างๆ

แผนที่ Cranto Coast และ Igti Coast 
( สุ่มเวลาแท่นหินเกิด แท่นหินจะอยู่เพียง 30 นาทีโดยประมาณ นับจากเวลาเกิด )

เมื่อค้นหาเสาที่ถูกต้องจาก 1 ใน 10 เสาแล้ว มันจะไล่เราให้ไปหา  Zealot Master จะให้เราแก้ไขปัญหาอีกครั้ง


เพื่อสุ่มตอบคำถาม 1 ใน 3 คำถาม
คำตอบจะมี : กลุ่มค้นหา Dalai / สำรวจเทพธิดา / ก่อนและหลังหนึ่งพันปีของอาณาจักร
ตอบผิด ต้องรอ 10 นาที ถึงตอบใหม่ได้อีกครั้ง

Zealot Master จะให้เราหา แท่นหิน อีกครั้งแต่เป็นแผนที่ ที่ต่างจากแผนที่เดิม

แผนที่ Lhadar Forest และ Nheto Forest และ Svalphinghas Forest
โดยแผนที่ Nheto Forest จำเป็นต้องมี Seal of Space ถึงจะสามารถอ่านข้อความจากแท่งหินได้ครบ
( สุ่มเวลาแท่นหินเกิด แท่นหินจะอยู่เพียง 30 นาทีโดยประมาณ นับจากเวลาเกิด )

 

เมื่ออ่านข้อความจากแท่งหินทั้ง 15 เสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดอ่านหนังสือที่ได้มาแล้วให้กลับมาตอบคำถามที่ Zealot Master
คำตอบการบวงสรวงที่เสียสละตนเอง
แต่ถ้าตอบคำถามผิด ต้องไปอ่านข้อความของแท่งหินทั้ง 15 ใหม่อีกครั้งแล้วมาตอบคำถามใหม่

 

By | 2018-04-10T17:30:24+00:00 March 19th, 2018|