Quarrel Shooter

//Quarrel Shooter

QuarrelShooter
RANK 2

รูปแบบ : ป้องกัน
ระดับ : ปกติ

QuarrelShooter สาย Aspd ยอดฮิตของบิ้วนักธนู ด้วยสกิล Running Shot (c3) ที่จะให้การโจมตีปกติของตัวละครรุนแรงและรวดเร็วขึ้นมากๆ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติขณะโจมตีได้ สำหรับคนที่ไม่ต้องการ Runnning Shot ก็ยังสามารถเล่นผ่าน c1 เพื่อเอาสกิลปักโล่ป้องกัน และปาหนามกับดักซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในการป้องกันและล่อศัตรูได้ด้วย

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง: 2
โจมตี % : 197 + (Lv-1) × 10.8
ค่าบล๊อค : 15 + [Skill Level] × 5
เวทย์จะคงอยู่ : 16 + [Skill Level] × 2
มีโอกาสเลือดใหล [Bleeding] : 40
คุณสมบัติ : + [Deploy Pavise Bleeding Chance Lv] × 1
ความต้องการ : Two-handed BowCrossbow ShieldCrossbow SubCrossbow DaggerCrossbow PistolCrossbow CannonMusketOne hand bow One hand sword
คูลดาวน์ : 35 วินาที
SP : 21.6 + (Lv – 1) x 3.84
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Deploy Pavise
Circle 1

ตั้งโล่เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูและศัตรูจะโจมตีมายังโล่แทน ศัตรูที่โจมตีระหว่างการตั้งโล่มีโอกาสติดสถานะเลือดออก [Bleeding]


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 138 + 7.6 × (Lv-1)
จำนวนที่โยน : [Skill Level] เวทย์จะคงอยู่ : 20 + [Scatter Caltrops Duration Lv] ลดความเร็วของศัตรู : 10 เป็นเวลา 5 วินาที
ความต้องการ : Two-handed BowCrossbow ShieldCrossbow SubCrossbow DaggerCrossbow PistolCrossbow CannonMusketOne hand bow One hand sword
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 24.0 + (Lv – 1) x 3.96
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Scatter Caltrops
[Physical] - [Pierce]
Circle 1

โยนกับดักลงบนพื้น เมื่อศัตรูเหยียบจะก่อให้เกิดความเสียหาย


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนที่เก็บ : [Skill Level] คูลดาวน์ : 5 วินาที
ใช้สัตว์ขี่ : ไม่ได้
Stone Picking
Circle 1

หยิบกระสุนหินมาจากพื้น ใช้สำหรับ Stone Shot


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 5
โจมตี % : 217 + 11.9 × (Lv-1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Stone Shot Enhance Lv] × 0.5%))
เวลาติด [Stun] : 4 + [Skill Level] × 0.4
ใน PvP เวลา [Stun] / 2
ความต้องการ : 1 stone bullet
ความต้องการ : Crossbow ShieldCrossbow SubCrossbow DaggerCrossbow PistolCrossbow CannonOne hand bow One hand sword
คูลดาวน์ : 10 วินาที
SP : 26.4 + (Lv – 1) x 6.12
ใช้สัตว์ขี่ : ได้
Stone Shot
[Missile: Bow]
Circle 1

ยิงกระสุนหินเพื่อดันศัตรูออกไป เป้าหมายมีโอกาสที่จะติดสถานะ [Stun]


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % : 223 + 15.6 × (Lv-1) x จำนวนฮิต
คุณสมบัติ : × (1 + ([Rapid Fire Enhance Lv] × 0.5%))
เวลาการชาร์ต : 1 + [Skill Level]×0.2 วินาที
ความต้องการ : Crossbow ShieldCrossbow SubCrossbow DaggerCrossbow PistolCrossbow CannonOne hand bow One hand sword
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 22.8 + (Lv – 1) x 4.2
ใช้สัตว์ขี่ : ได้
Rapid Fire
[Missile: Bow]
Circle 2

ใส่ลูกศรหลายอันลงไปที่หน้าไม้แล้วยิงออกไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องใส่ศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 4
โจมตี % : 332 + 23.3 × (Lv-1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Teardown Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : Crossbow Shield ,Crossbow Sub ,Crossbow Dagger ,Crossbow Pistol ,Crossbow Cannon ,Musket ,One hand bow ,One hand sword ,Two-Handed Bows
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 18.0 + (Lv – 1) x 3.6
ใช้สัตว์ขี่ : ไม่ได้
Teardown
[Physical] - [Strike]
Circle 2

เตะทำลายสิ่งกีดขวางข้างหน้าทำความเสียหายใส่ศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 5
เวทย์จะคงอยู่ : 300 วินาที
ความเร็วในการโจมตี : +10 %
โจมตีเพิ่มเติม % : 80 + ([Skill Level] – 1) × 30
คูลดาวน์ : 35 วินาที
SP : 27.6 + (Lv – 1) x 4.32
ใช้สัตว์ขี่ : ได้
Running Shot
Circle 3

ช่วยให้คุณสามารถโจมตีในขณะที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความเร็วในการโจมตีและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อโจมตีปกติ

Attributes – คุณสมบัติ

Weapon Swap
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* เพิ่มช่องเปลี่ยนอาวุธ

Scatter Caltrops: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Scatter Caltrops] 0.5% ต่อหน่วย

Stone Shot: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Stone Shot] 0.5% ต่อหน่วย

Rapid Fire: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Rapid Fire] 0.5% ต่อหน่วย

Teardown: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Teardown] 0.5% ต่อหน่วย

Scatter Caltrops: Duration
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* เพิ่มเวลาของ [Scatter Caltrops] 1 วินาทีต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Stone Picking: Quantity
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* กำหนดจำนวนกระสุนหินที่เก็บ [Stone Picking] ให้เท่ากับ [skill level] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 20%

Teardown: Teardown Statue
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* ช่วยให้คุณสามารถทำลาย [Carve World Tree] ของ Dievdirbys ด้วย [Teardown] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Shield Mastery: Missile Defense
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 4

* เพิ่มโอกาสในการบล๊อคการโจมตี [Missile] ของศัตรูเมื่อติดตั้ง [Shield] เพิ่มการโจมตีทางกายภาพตามสัดส่วนการป้องกันของโล่เป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากประสบความสำเร็จในการบล๊อค
* ใช้ตามสัดส่วน 50% ต่อหน่วย

Deploy Pavise: Bleeding Chance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 10

* เพิ่มโอกาสการติด [Bleeding] เมื่อโจมตีศัตรูด้วย [Deploy Pavise] 1 %
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Rapid Fire: Critical Chance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 3

* เมื่อโจมตีศัตรูด้วย [Rapid Fire]  มีโอกาส 50% ต่อหน่วย ลดการป้องกัน Critical 150 เป็นเวลา 3 วินาที
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

By | 2018-03-20T17:06:11+00:00 March 20th, 2018|