ค่าสเตตัส – Status

//ค่าสเตตัส – Status
สายอาชีพ STR
ทุกสายอาชีพ +2    โจมตีกายภาพ [Physical Attack] ต่อ 1 หน่วย
(เพิ่ม min& max ให้กับอาวุธหลักและอาวุธรอง)
+5    โจมตีกายภาพ [Physical Attack] ทุกๆ 10 หน่วย
+1     ความแม่นยำ [Accuracy] ทุกๆ 2 หน่วย
+3.5 ความแม่นยำ [Accuracy] ทุกๆ 15 หน่วย
สายอาชีพ INT
ทุกสายอาชีพ

สายอัญเชิญ
+2 MATK ต่อ 1 หน่วย
+5 MATK ทุกๆ 10 หน่วย
+ดาเมจของซัมม่อนขึ้นอยู่กับการคำนวนของสกิล
สายอาชีพ CON
Swordsman
Wizard
Archer
Cleric
+70    HP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +280  HP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+45.5 HP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +182  HP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+49    HP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +196  HP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+56    HP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +224  HP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
ทุกสายอาชีพ +2 ฟื้นฟู HP ต่อ 1 หน่วย และ +5 ฟื้นฟู HP ทุกๆ 10 หน่วย
+1 Stamina ทุกๆ 20 หน่วย
+0.1% ฟื้นฟู HP ต่อ 1 หน่วย (มีผลกับสกิลประเภท Drain, น้ำยา, บัฟ)
+0.5 Block ต่อ 1 หน่วย และ +3.5 Block ต่อ 15 หน่วย
สายอาชีพ SPR
Swordsman
Wizard
Archer
Cleric
+4.2  SP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +16.8  SP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+7      SP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +29     SP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+4.9   SP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +19.6 SP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
+5.6   SP สูงสุด ต่อ 1 หน่วย และ +22.4 SP สูงสุด ทุกๆ 10 หน่วย
ทุกสายอาชีพ +2 ฟื้นฟู SP ต่อ 1 หน่วย และ +5 ฟื้นฟู SP ทุกๆ 10 หน่วย
+0.1% ฟื้นฟู SP ต่อ 1 หน่วย (มีผลกับสกิลประเภท Drain, น้ำยา, บัฟ)
+??? status resist
สายอัญเชิญ +0.67% (?) โจมตีของซัมม่อน
+0.67% (?) ป้องกันของซัมม่อน
+ หลบหลีกของซัมม่อน
+ HP ของซัมม่อน
สายอาชีพ DEX
ทุกสายอาชีพ +4  Critical Attack ต่อ 1 หน่วย
+4  Critical Attack ทุกๆ 5 หน่วย
+14 Critical Attack ทุกๆ 10 หน่วย
+1     หลบหลีก [Evasion] ทุกๆ 2 หน่วย
+3.5 หลบหลีก [Evasion] ทุกๆ 15 หน่วย
+1     เจาะเกราะ [Block Penetration] ทุกๆ 2 หน่วย
+3.5 เจาะเกราะ [Block Penetration] ทุกๆ 15 หน่วย
+ ความเร็วในการโจมตี
สายอาชีพ เลเวลตัวละคร
ทุกสายอาชีพ +1 crit rate ทุกๆ 2 เลเวล
+1 crit resist ทุกๆ 2 เลเวล
+1 evasion ทุกๆ 4 เลเวล
+1 accuracy ทุกๆ 4 เลเวล
+1 block penetration ทุกๆ 4 เลเวล
+1 block ทุกๆ 4 เลเวล
+1 max magic attack ทุกๆ 2 เลเวล
+1 min magic attack ทุกๆ 2 เลเวล
+1 max physical attack (อาวุธหลักและรอง) ทุกๆ 2 เลเวล
+1 min physical attack (อาวุธหลักและรอง) ทุกๆ 2 เลเวล
2018-03-12T11:51:52+00:00