Thaumaturge

//Thaumaturge

Thaumaturge
RANK 4

รูปแบบ : สนับสนุน
ระดับ : ง่าย

Thaumaturges ถือเป็นสายบัฟที่มีสกิลค่อนข้างน่ารัก คือทำให้แขนโต หัวโต เพื่อบัฟเพิ่มเดเมจได้ แล้วยังมีสกิลขยายหรือย่อส่วนศัตรูเพื่อสร้างดีบัฟต่อเป้าหมายได้ด้วย นิยมเล่นเพื่อซัพพอตหรือเป็นสายฟามก็ได้ เนื่องจากสกิลขยายมอนจะทำให้ไอเทมดรอปและ exp เพิ่มจากปกติเป็น 2 เท่าด้วย

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
เพิ่มโจมตีกายภาพและเวทย์มนต์ :
70+([Skill Lv]-1) × 12+([Skill Lv]/5)×(([INT]+[SPR])×0.6)^0.9
คุณสมบัติ : × (1 + ([Swell Left Arm Enhance Lv] × 1%))
เวทย์จะคงอยู่ : 300 วินาที
ความต้องการ : 1 Magic Powder
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 67.2 + (Lv-1) x 7.2
ใช้บนสัตว์ : ได้
Swell Left Arm
Circle 1

ขยายขนาดแขนกับเพื่อนในปาร์ตี้ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพลังโจมตีใหักับอาวุธหลัก ค่าพลังขึ้นอยู่กับสเตตัส INT


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 2
เปลี่ยนขนาดศัตรูให้เล็กลง ใหญ่ > กลาง > เล็ก
จำนวนเป้าหมาย : 3 + [Skill Level] × 0.5
เวทย์จะคงอยู่ : 5 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 72 + (Lv-1) x 7.8
ใช้บนสัตว์ : ได้
Shrink Body
Circle 1

ลดขนาดของเป้าหมายให้เล็กลง


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 2
เปลี่ยนขนาดศัตรูให้ใหญ่ขึ้น เล็ก > กลาง > ใหญ่
จำนวนเป้าหมาย : 3 + [Skill Level] × 0.5
เวทย์จะคงอยู่ : 5 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 72 + (Lv-1) x 7.8
ใช้บนสัตว์ : ได้
Swell Body
Circle 1

ขยายขนาดของเป้าหมายมีผลทำให้เป้าหมายมี HPเพิ่ม2เท่า อัตราการดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น2เท่าเช่นกัน


อัพเกรดสูงสุด : 15
สลับ INT ของตัวละครเป็น CON
เวทย์จะคงอยู่ : 50 + [Skill Level] × 10 วินาที
คูลดาวน์ : 70 วินาที
SP : 68.8 + (Lv-1) x 7.56
ใช้บนสัตว์ : ได้
Transpose
Circle 1

เปลี่ยนค่า INT และ  CON


อัพเกรดสูงสุด : 1
จำนวนครั้ง : 3
คูลดาวน์ : 40 วินาที
SP : 80
ใช้บนสัตว์ : ได้
Reversi
Circle 2

เปลี่ยนวงเวทย์ของศัตรูให้เป็นของเรา


อัพเกรดสูงสุด : 10
เพิ่มการเป้องกันให้กับโล่ : 45 +([Skill Lv]-1)×10+([Skill Lv/5) × (([INT]+[SPR])×0.6)^0.9
เพิ่มการโจมตีให้กับอาวุธรอง : 45 +([Skill Lv]-1)×10+([Skill Lv/5) × (([INT]+[SPR])×0.6)^0.9
คุณสมบัติ : × (1 + ([Swell Right Arm Enhance Lv] × 1%))
เวทย์จะคงอยู่ : 300 วินาที
ความต้องการ : 1 Magic Powder
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 67.2 + (Lv-1) x 7.2
ใช้บนสัตว์ : ได้
Swell Right Arm
Circle 2

เพิ่มขนาดของมือที่ถืออาวุธรองเพิ่มพลังโจมตีหรือป้องกันเพื่อนของมือรอง ในปาร์ตี้ส่วมใส่โล่หรือมีด โดยขึ้นอยู่กับ INT และ SPR ของผู้ใช้


อัพเกรดสูงสุด : 5
เพิ่ม INT : 25 + ([Skill Lv]-1) × 5
ความเสียหายเวทย์มนต์เพิ่มเติม : 60 + ([Skill Lv]-1)×10+([Skill Lv]/3) × ([SPR] ×0.7)^0.9
คุณสมบัติ : × (1 + ([Swell Brain Enhance Lv] × 1%))
เวทย์จะคงอยู่ : 300 วินาที
ความต้องการ : 1 Magic Powder
คูลดาวน์ : 60 วินาที
SP : 83.2 + (Lv-1) x 9.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Swell Brain
Circle 3

เพิ่มขนาดหัวของเพื่อนในปาร์ตี้ทำให้ฉลาดขึ้นเพิ่มค่า INT

Attributes – คุณสมบัติ

Swell Left Arm: Enhance
Lv. 3 of Swell Left Arm: Enhance
สามารถเรียนได้ : 50

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Swell Left Arm] 1% ต่อหน่วย

Swell Right Arm: Enhance
Lv3 Swell Right Arm
สามารถเรียนได้ : 50

* เพิ่มค่าพลังป้องกันและโจมตีให้กับสกิล [Swell Right Arm] 1% ต่อหน่วย

Swell Brain: Enhance
Lv3 Swell Brain
สามารถเรียนได้ : 50

* เพิ่มค่า INT ให้กับสกิล [Swell Brain] ขึ้น 1% ต่อหน่วย

Swell Body: Decreased Movement Speed
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 3

* ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวศัตรูที่ได้รับผลของสกิล [Swell Body] เพิ่มขึ้น 15% ต่อหน่วย
* เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทย์เพิ่มขึ้น 10% ต่อหน่วย
* ไม่มีผลต่อตัวละครผู้เล่นอื่น

Shrink Body: Increased Movement Speed
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวศัตรูที่ได้รับผลของสกิล [Shrink Body] ขึ้น 10% ต่อหน่วย
* ลดพลังโจมตีกายภาพและโจมตีเวทย์เพิ่มขึ้น 25% ต่อหน่วย
* ไม่มีผลต่อตัวละครผู้เล่นอื่น

Swell Body: Additional Damage
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มความเสียหายอีกของพลังโจมตีเวทย์เมื่อเปลี่ยนขนาดของศัตรูด้วยสกิล [Swell Body] ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Shrink Body: Additional Damage
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มความเสียหายอีกของพลังโจมตีเวทย์เมื่อเปลี่ยนขนาดของศัตรูด้วยสกิล [Shrink Body] ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Swell Left Arm: Shrink Size Speciality
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 4

* เพิ่มความเสียหายอีก 30% ต่อหน่วยเมื่อใช้สกิล [Swell Left Arm] โจมตีศัตรูที่ติดสถานะ [Shrink Body] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Swell Left Arm: Swell Body Speciality
Lv2 Swell Body
สามารถเรียนได้ : 4

* เมื่อใช้สกิล [Swell Left Arm] โจมตีศัตรูที่ติดสถานะ [Swell Body] มีผลDebuff [Attacked Weakened](ลดพลังโจมตีศัตรู ลดพลังโจมตีมากขึ้นถ้าโจมตีซ้อนกัน)
* เพิ่มระยะเวลา 8 วินาทีต่อหน่วย
* มีผลDebuff [Attack Weakened](ลดพลังโจมตีศัตรู ลดพลังโจมตีมากขึ้นถ้าโจมตีซ้อนกัน) สามารถโจมตีซ้อนกันได้ 10 ครั้ง
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Swell Arm Enhance: Swiftness
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 4

* หากเพื่อนในปาร์ตี้ไม่ได้ใช้โล่หรือมีดในมือที่ถืออาวุธรองจะเพิ่มค่า Accuracy (ความแม่นยำ)และ Evasion (การหลบหลีก) ขึ้น 30 ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Transpose: Equilibrium
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* เพิ่มค่าเฉลี่ยของ INT และ CON เมื่อใช้สกิล [Transpose]

Swell Left Arm: Summons
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 10

* [Swell Left Arm] ใช้เพื่อเพิ่มการโจมตีกายภาพและเวทย์มนตฺ์ให้ Summon 1% ต่อแอททริบิ้ว

Swell Right Arm: Summons
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 10

* [Swell Right Arm] ใช้เพื่อเพิ่มการป้องกันกายภาพและเวทย์มนตฺ์ให้ Summon 5% ต่อแอททริบิ้ว

Swell Brain: Fast Operation
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 50

* เมื่อ [Swell Brain] ทำงาน จะทำให้ [Quick Cast] ทำงานเป็นเวลา 3 วินาทีต่อแอททริบิ้ว
* เลเวลของ Quick Cast ไม่เกี่ยวข้องกับแอททริบิ้วนี้ และมีผลกับคนร่ายเท่านั้น
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 200%

By | 2018-04-05T10:40:04+00:00 March 20th, 2018|