Elementalist

//Elementalist

Elementalist
RANK 4

รูปแบบ : โจมตี
ระดับ : ปกติ

Elementalists อีกหนึ่งคลาสในเมต้าบิ้วสำหรับสายเมจ นักเวทย์ผู้ใช้สกิลหลากหลายธาตุ สกิลเป็น aoe วงกว้างเกือบทั้งหมด เป็นสายเคลียร์มอนหมู่ที่ดีมากคลาสหนึ่งเลยทีเดียว ข้อเสียคือสกิลจะมีเวลาร่ายนาน จึงนิยมเล่นผ่าน Wizard (c3) ซึ่งมีสกิลร่ายเร็วและป้องกันการชะงักนั่นเอง

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 4
โจมตี % x5: 170 + ([ Level] – 1) × 9.3
คุณสมบัติ : × (1 + ([Electrocute Enhance Lv] × 0.5%))
จำนวนเป้าหมาย : 2 + [Skill Level] × 0.5
คูลดาวน์ : 35 วินาที
SP : 83.2 + (Lv-1) x 9.96
ใช้บนสัตว์ : ได้
Electrocute
[Magic] - [Lightning]
Circle 1

ปลดปล่อย Electron เพื่อโจมตีศัตรูด้านหน้า


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนเป้าหมาย : 5
เวทย์จะคงอยู่ : 3 + 2 × [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 76.8 + (Lv-1) x 9.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Stone Curse
Circle 1

สาปให้ศัตรูกลายเป็นหินชั่วคราว จะได้ความเสียหายเพิ่มเติมจากธาตุไฟ และ Psychokinesis และธาตุอื่นๆนั้นจะลดความเสียหายลง


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 603 + 33.2 × ([Skill Level] – 1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Hail Enhance Lv] × 0.5%))
เวทย์จะคงอยู่ : 10 วินาที
คูลดาวน์ : 45 วินาที
SP : 80 + (Lv-1) x 9.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Hail
[Magic] - [Ice]
Circle 1

เสกลิ่มน้ำแข็งลงมาโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่อง


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 347 + 19.1 × ([Skill Level] – 1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Prominence Enhance Lv] × 0.5%))
สร้างเวทย์ 4 อัน 4 ครั้ง
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 88 + (Lv-1) x 10.44
ใช้บนสัตว์ : ได้
Prominence
[Magic] - [Fire]
Circle 1

เสกลูกไฟผุดจากพื้นดินแบบสุ่มขึ้นมาโจมตีศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 5
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % : 2376 + 285.2 × ([Skill Level] – 1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Meteor Enhance Lv] × 0.5%))
เวลาร่าย : ([Skill Level] × 1) × 0.5 วินาที
AoE Attack Ratio : +30
คูลดาวน์ : 40 วินาที
SP : 104 + (Lv-1) x 15.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Meteor
[Magic] - [Fire]
Circle 2

ร่ายเวทย์เสกอุกาบาตลงมาโจมตีศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 3
โจมตี % x2: 369 + 25.8 × ([Skill Level] – 1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Freezing Sphere Enhance Lv] × 0.5%))
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 62.4 + (Lv-1) x 10.08
ใช้บนสัตว์ : ได้
Freezing Sphere
[Magic] - [Ice]
Circle 2

ขว้างมวลน้ำแข็งโจมตีศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % ต่อ 0.3 วินาที : 204 + 14.3 × ([Skill Level] – 1)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Storm Dust Enhance] × 0.5%))
จำนวนเป้าหมาย : 12 + [Skill Level] × 2
เวทย์จะคงอยู่ : 5.4 วินาที
คูลดาวน์ : 35 วินาที
SP : 100.8 + (Lv-1) x 14.4
ใช้บนสัตว์ : ได้
Storm Dust
[Magic] - [Earth]
Circle 2

สร้างพายุทรายใส่เป้าหมายที่กำหนด ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของสกิล [Storm Dust] จะโดนความเสียหายธาตุดิน หากศัตรูเป็นประเภทบินจะโดนความเสียหายลดลงครึ่งหนึ่ง

Attributes – คุณสมบัติ

Prominence: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Prominence] 0.5% ต่อหน่วย

Hail: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Hail] 0.5% ต่อหน่วย

Electrocute: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Electrocute] 0.5% ต่อหน่วย

Meteor: Enhance
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Meteor] 0.5% ต่อหน่วย

Stone Curse: Increased Petrification
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มจำนวนของศัตรูที่จะติดสถานะถูกสาปเป็นหินด้วยสกิล  [Petrify] ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Prominence: Prominence Wandering
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 1

* ผลของสกิล [Prominence] วิ่งวนในระยะที่แคบลง
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Hail: Freeze
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 5

* มีโอกาส 5 % ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็ง [Freeze] เป็นเวลา 5 วินาทีด้วยสกิล [Hail] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 30%

Elementalist: Resistance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* เพิ่มค่าพลังโจมตีธาตุไฟ น้ำ ไฟฟ้า 5 หน่วย
* เพิ่ม 5 ต่อหน่วยหลังอัพจากเลเวล 2

Fire Property: Explosion
Pyromancer Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* ใช้ธาตุไฟสังหารศัตรูมีโอกาส 30 % ที่จะระเบิดและกระจายพลังโจมตีความรุนแรง 80%

Ice Property: Slow
Cryomancer Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* ใช้ธาตุน้ำแข็งสังหารศัตรูมีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูโดยรอบติดสถานะ Slow 6 วินาที

Freezing Sphere: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Freezing Sphere] 0.5% ต่อหน่วย

Prominence: Additional Summon
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 4

* เพิ่มจำนวนของ [Prominence] 1 ต่อแอททริบิ้ว

Storm Dust: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มความเสียหายให้สกิล [Storm Dust] 0.5% ต่อแอททริบิ้ว
* เพิ่มความเสียหาย 10% ให้กับสกิลเมื่อเรียนแอททริบิ้วขั้นสูงสุด

Storm Dust: Slow
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 5

* ความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ในระยะของ [Storm Dust] ลดลง 2 ต่อแอททริบิ้ว

Storm Dust: Second Storm
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 2

* ศัตรูที่อยู่ในระยะของ [Storm Dust] หลังจากสกิลได้หมดลง จะมีเวลาที่สร้างความเสียหายเพิ่มไปอีก 1.5 วินาทีต่อแอททริบิ้ว

Meteor: Flame Ground
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* ศัตรูที่อยู่ใน [Frame Ground] จะได้รับความเสียหาย 5 ครั้ง เมื่อใช้สกิล [Meteor]

By | 2018-04-05T10:18:07+00:00 March 20th, 2018|