Featherfoot

//Featherfoot

Featherfoot
RANK 7

รูปแบบ : โจมตี
ระดับ : ปกติ

Featherfoots  สายเมจสายเดียวที่มีสกิลดูดเลือดมอนเพิ่ม HP ให้ตัวเอง ทำให้เล่นโซโล่ฟามได้สะดวกมากๆ และมีสกิลโจมตีแรงมากเช่นกัน แต่สกิลเป็นเป้าหมายเดี่ยวซะส่วนใหญ่ จึงนิยมเล่น Linker ควบคู่กันไป

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 208 + ([ Level] – 1) × 11.4
คุณสมบัติ : × (1 + ([Blood Bath Enhance Lv] × 0.5%))
ศัตรูติดสถานะเลือดออก [bleeding] 5 วินาที
ฟื้นฟู HP : 1 × [Skill Level] % ของค่าความเสียหาย
คูลดาวน์ : 35 วินาที
SP : 120 + (Lv-1) x 12
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Blood Bath
[Magic] - [Poison]
Circle 1

แทงศัตรูด้วยมีดกระดูก ถ้าหากเป็นประเภท Beast(สัตว์),Devil(ปีศาจ)หรือInsect(แมลง) จะทำให้เลือดไหลและฟื้น HP ของคุณ


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 393 + ([ Level] – 1) × 21.6
คุณสมบัติ : × (1 + ([Blood Sucking Enhance Lv] × 0.5%))
ดูด HP %: 5 + [Skill Level] × 5
ใช้ SP : 40 + [Skill Level] × 2 ต่อ 0.4 วินาที
คูลดาวน์ : 40 วินาที
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Blood Sucking
[Magic] - [Poison]
Circle 1

โจมตีและดูด HP จากมอนสเตอร์ประเภทBeast(สัตว์),Devil(ปีศาจ)หรือInsect(แมลง)


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี %: 208 + ([ Level] – 1) × 11.4
ระยะเวลาของ Bone Pointing : 35 วินาที
ศัตรูติดสถานะ Curse : 7 วินาที
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 102.4 + (Lv-1) x 9.6
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Bone Pointing
[Magic] - [Poison]
Circle 1

เสกกระดูกยังเรียกว่า Kundela ศัตรูที่อยู่ในระยะของ Kundela ที่ชี้ไปจะได้รับความเสียหายและถูกคำสาป


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 974 + ([ Level] – 1) × 53.5
คุณสมบัติ : × (1 + ([Ngadhundi Enhance Lv] × 0.5%))
เวทย์จะคงอยู่ : 10 + [Skill Level] × 2 วินาที
คูลดาวน์ : 12 วินาที
SP : 72 + (Lv-1) x 8.4
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Ngadhundi
[Magic] - [Poison]
Circle 1

เสกกระดูกอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วแทงพร้อมกับคำสาป ศัตรูที่ถูกแทงจะได้รับผล Debuff [Decay] และศัตรูที่ติด Debuff [Decay] จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีประเภท Missile [Bows, crossbows, pistols, muskets]


อัพเกรดสูงสุด : 15
ระยะเวลาสูงสุด : 5 + [Skill Level] × 1 วินาที
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ : 15
คุณสมบัติ : × (1 + ([Kurdaitcha: Increased Movement Speed Lv] × 1%))
ศัตรูติดสถานะ Curse : 7 วินาที
คูลดาวน์ : 32 วินาที
SP : 113.6 + (Lv-1) x 12.36
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Kurdaitcha
[Magic]
Circle 1

สวมรองเท้าคุณไสยที่สร้างจากเส้นผมและเลือด เดินและทิ้งรอยเท้าเปื้อนเลือดบนพื้น สาปแช่งศัตรูที่เดินเหยียบรอยเท้า


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 3
โจมตี : 2001 + ([ Level] – 1) × 104.1
คุณสมบัติ : × (1 + ([Kundela Slash Enhance Lv] × 0.5%))
สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อศัตรูติดสถานะ [Curse] คูลดาวน์ : 14 วินาที
SP : 124.8 + (Lv-1) x 9.48
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Kundela Slash
[Magic] - [Poison]
Circle 2

ใช้ Kundela โจมตีศัตรู ศัตรูที่ถูกคำสาปจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม


อัพเกรดสูงสุด : 10
เวทย์จะคงอยู่ : 30 + [Skill Level] × 2 วินาที
ได้รับความเสียหายจากการโจมตีประเภท Missile เพิ่มขึ้น
คูลดาวน์ : 65 วินาที
SP : 142.4 + (Lv-1) x 13.08
ใช้บนสัตว์ : ได้
Levitation
Circle 2

คุณจะสามารถลอยได้ชั่วขณะหนึ่ง จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด แต่จะถูกโจมตีได้โดยการโจมตีระยะไกล(Missile Attack Type)


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % : 1179 + ([ Level] – 1) × 82.5
ใช้ HP เพื่อระเบิดพลัง 60 %
เวทย์จะคงอยู่ : 7 + 0.5 × [Skill Level] วินาที
คุณสมบัติ : + [Blood Curse: Limit Level] × 7
คูลดาวน์ : 36 วินาที
SP : 140.8 + (Lv-1) x 10.68
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Blood Curse
[Magic] - [Poison]
Circle 2

ระเบิดเลือดตัวเองทำความเสียหายและสาปให้มอนสเตอร์โดยรอบติดสถานะ [Blood Curse] ศัตรูที่ติดสถานะ [Blood Curse] จะไม่สามารถฟื้นฟู SP และเมื่อทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์จะฟื้นฟู HP ให้กับคุณ *ในขณะที่ HP ไม่เพียงพอจะไม่สามารถใช้สกิลได้


อัพเกรดสูงสุด : 5
การโจมตีเพิ่มเติม % : 562 + ([Skill Level] – 1) × 67.4
จำนวนครั้งโจมตี : 10 ครั้ง
เวทย์จะคงอยู่ : 50 วินาที
คูลดาวน์ : 50 วินาที
SP : 228 + (Lv-1) x 39
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Enervation
[Magic Buff]
[Magic] - [Poison]
Circle 3

สาปแช่งศัตรูในระยะเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจะบวกเข้าไปจากการใช้สกิลของ Feather Foot

Attributes – คุณสมบัติ

Blood Sucking: HP Supply Enhance
Lv. 3 Blood Sucking
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มการฟื้นคืน HP ขึ้น 1% ต่อหน่วย

Blood Bath: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Blood Bath] 0.5% ต่อหน่วย

Blood Sucking: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Blood Sucking] 0.5% ต่อหน่วย

Bone Pointing: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Bone Pointing] 0.5% ต่อหน่วย

Bone Pointing: Summon Time
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* เพิ่มระยะเวลาการเรียกกระดูกของสกิล [Bone Pointing] ขึ้น 1 วินาทีต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Ngadhundi: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Ngadhundi] 0.5% ต่อหน่วย

Kurdaitcha: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มโอกาสที่จะโจมตีปกติศัตรู 2 ครั้งใส่ศัตรที่ถูกสาปด้วยสกิล [Kurdaitcha] ขึ้น 1% ต่อหน่วย
* ใช้กับตัวละครอื่นแทนผู้ร่าย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Featherfoot: Increased Recovery
Lv. 1 Blood Bath & Lv. 1 Blood Sucking
สามารถเรียนได้ : 10

*เพิ่มการฟื้นฟู HP และ SP จากสกิลและ Potion 0.5% ต่อหน่วย

Kundela Slash: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Kundela Slash] 0.5% ต่อหน่วย

Blood Curse: Limit
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* เมื่อใช้สกิล [Blood Curse], HP จะถูกใช้เพิ่มขึ้น 80% แต่จะเพิ่มระยะเวลาของสถานะสกิล [Blood Curse] เป็น 7 วินาที
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Bone Pointing: Repeated Hits
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* โจมตีซ้ำๆด้วยสกิล [Bone Pointing] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

Kurdaitcha: Increased Movement Speed
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* เมื่อใช้สกิล [Kurdaitcha] จะเปลี่ยนความเร็วของ Movement Speed ให้เท่ากับการเดินปกติ
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Kurdaitcha: Blood's Footprint
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* ศัตรูที่เหยียบรอยเท้าของ [Kurdaitcha] จะโดนความเสียหายทางเวทย์มนต์ 
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 100%

Blood Curse: Drop of Blood
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* เมื่อเสีย HP จาก Blood Curse คุณจะไม่มีทางตายโดยทันที แต่จะเหลือ HP อย่างน้อย 1
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 20%

Kundela Slash: Curse of Curses
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* Kundela Slash จะทำการโจมตีศัตรู 2 ฮิต ก็ต่อเมื่อศัตรูติด Debuff ตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

Levitation: Cursed Blood
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มความเสียหายของสกิล Feather Foot 10% ต่อหน่วย หลังจากใช้สกิล [Levitation] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

By | 2018-04-05T12:09:55+00:00 March 20th, 2018|