ระบบเกม – Game System

/ระบบเกม – Game System
ระบบเกม – Game System 2018-05-05T08:29:55+00:00
Hunting Ground
การตีบวกไอเทม
การ TRANCENDENCE
ระบบกิลด์
ข้อมูล GEM
ข้อมูล MONSTER GEM
ตารางธาตุ รูปแบบการโจมตี
ข้อมูล CARD
หมวกแฟชั่น
สัตว์เลี้ยง
CHALLENGE MODE
RE-IDENTIFICATION
ค่า STATUS