ข้อมูล Gem

//ข้อมูล Gem

การอัพเกรดเลเวลให้ Gems

กดปุ่ม Insert (นั่ง) แล้วทำการเปิดหน้าต่าง Gem Enchancement
คลิกขวา หรือลาก Gem ที่ต้องการเพิ่มเลเวลในช่องสัมภาระ [F2] เข้าสู่หน้าค่างอัพเกรด
เลือกวัตถุดิบ หรือ อุปกรณ์ เพื่อทำการอัพเกรด Gem

ปล. เมื่อนำ Gem ใส่ในอุปกรณ์แล้ว การถอด Gem ออกมา ค่าประสบการณ์จะลดลง 1 ดาว

เลเวล ใช้ค่าประสบการณ์
1
2 300
3 900
4 2,700
5 10,800
6 43,200
7 173,800
8 864,000
9 4,320,000
10 21,600,000

คุณสมบัติของ Gem ชนิดต่างๆ

Red Gem
เลเวล อาวุธหลัก มือรอง เสื้อ-กางเกง รองเท้า ถุงมือ
Max Att Min Att Phy Att Phy Def HP Evasion HP Rec Magic Def Crit Att Accuracy
1 +40 -2  +25  -1  +69  -1 +2 -1 +5 -3
2 +60 -4 +35 -2 +180 -3 +4 -2 +8 -4
3 +90 -6 +55 -4 +339 -6 +8 -4 +11 -6
4 +130 -8 +80 -5 +540 -10 +14 -5 +16 -8
5 +180 -12 +110 -7 +789 -15 +22 -7 +23 -12
6 +240 -16 +145 -10 +1080 -21 +32 -10 +30 -15
7 +310 -20 +185 -12 +1419 -28 +44 -12 +39 -20
8 +390 -26 +235 -16 +1800 -36 +58 -16 +49 -25
9 +480 -32 +290 -19 +2229 -45 +74 -19 +60 -30
10 +580 -38 +350 -23 +2700 -55 +92 -23 +73 -37
Blue Gem
เลเวล อาวุธหลัก มือรอง เสื้อ-กางเกง รองเท้า ถุงมือ
Magic Att SP Block HP SP Cri Res Magic Def HP Rec SP Rec Evasion
1 +23 -15  +1  -1  +30  -5 +10 -1 +2 -1
2 +32 -24 +4 -2 +48 -8 +20 -3 +4 -2
3 +45 -36 +10 -4 +72 -12 +30 -5 +8 -4
4 +63 -51 +19 -5 +102 -17 +40 -7 +14 -7
5 +86 -69 +30 -7 +138 -23 +50 -9 +22 -11
6 +113 -90 +44 -10 +180 -30 +60 -11 +32 -16
7 +144 -114 +60 -12 +228 -38 +70 -13 +44 -22
8 +180 -141 +79 -16 +282 -47 +80 -15 +58 -29
9 +221 -171 +100 -19 +342 -57 +90 -17 +74 -37
10 +266 -204 +124 -23 +408 -68 +100 -19 +92 -46
Yellow Gem
เลเวล อาวุธหลัก มือรอง เสื้อ-กางเกง รองเท้า ถุงมือ
Cri Att Accuracy Cri Att Block Pen Phy Def HP HP Magic Att Block Pen Max Att
1 +60 -3  +35  -4  +10  -17 +45 -2 +1 -1
2 +90 -5 +45 -5 +20 -26 +120 -4 +4 -2
3 +140 -7 +75 -8 +30 -40 +225 -8 +10 -4
4 +200 -10 +105 -11 +40 -56 +360 -13 +19 -7
5 +270 -14 +145 -15 +50 -76 +525 -19 +30 -10
6 +360 -18 +195 -20 +60 -99 +720 -27 +44 -15
7 +470 -24 +245 -25 +70 -125 +945 -35 +60 -20
8 +590 -30 +315 -32 +80 -155 +1200 -44 +79 -27
9 +720 -36 +385 -39 +90 -188 +1485 -55 +100 -34
10 +870 -44 +465 -47 +100 -224 +1800 -67 +124 -42
Green Gem
เลเวล อาวุธหลัก มือรอง เสื้อ-กางเกง รองเท้า ถุงมือ
Cri Rate Cri Att Cri Rate Max Att Cri Res SP Evasion SP Rec Accuracy Min Att
1 +2 -1  +3  -1  +1  -6 +2 -8 +2 -1
2 +4 -2 +5 -2 +3 -18 +4 -16 +4 -2
3 +9 -5 +10 -3 +5 -30 +6 -24 +8 -4
4 +16 -8 +18 -6 +9 -54 +10 -40 +14 -7
5 +26 -13 +29 -10 +15 -90 +17 -68 +22 -11
6 +38 -19 +42 -14 +21 -126 +24 -96 +32 -16
7 +52 -26 +57 -19 +29 -174 +32 -128 +44 -22
8 +69 -35 +75 -25 +38 -228 +42 -168 +58 -29
9 +88 -44 +96 -32 +49 -294 +54 -216 +74 -37
10 +110 -55 +120 -40 +61 -366 +68 -272 +92 -46
White Gem
เลเวล อาวุธหลัก มือรอง เสื้อ-กางเกง รองเท้า ถุงมือ
Looting Chance SPR Looting Chance DEX Looting Chance CON Looting Chance INT Looting Chance INT
1 +4 -1  +4  -1  +4  -1 +4 -1 +4 -1
2 +6 -2 +6 -2 +6 -2 +6 -2 +6 -2
3 +10 -3 +10 -3 +10 -3 +10 -3 +10 -3
4 +14 -4 +14 -4 +14 -4 +14 -4 +14 -4
5 +19 -5 +19 -5 +19 -5 +19 -5 +19 -5
6 +24 -6 +24 -6 +24 -6 +24 -6 +24 -6
7 +30 -7 +30 -7 +30 -7 +30 -7 +30 -7
8 +36 -8 +36 -8 +36 -8 +36 -8 +36 -8
9 +43 -9 +43 -9 +43 -9 +43 -9 +43 -9
10 +50 -10 +50 -10 +50 -10 +50 -10 +50 -10
By | 2018-03-13T10:27:31+00:00 March 13th, 2018|