ข้อมูล Monster Gem

//ข้อมูล Monster Gem

Swordman

Thrust

ชื่อ : Chinency Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธหลัก / ถุงมือ
ได้จาก : Chinency
แผนที่ : West Siauliai Woods

Bash

ชื่อ : Weaver Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก :  Weaver / Yellow Weaver
แผนที่ : East Siauliai Woods

Gung Ho

ชื่อ : Yekubite Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก :  Yekubite
แผนที่ : Crystal Mine 2F / Ashaq Underground Prison 1F

Concentrate

ชื่อ : Jukopus Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก :  Jukopus
แผนที่ : Miners’ Village / Woods of the Linked Bridges

Pain Barrier

ชื่อ : Stone Orca Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Stone Orca
แผนที่ : Tavorh Cave / Crystal Mine 1F

Restrain

ชื่อ : Seedmia Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Seedmia
แผนที่ : Tenet Garden

Pommel Beat

ชื่อ : Panto Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Panto
แผนที่ : Srautas Gorge

Double Slash

ชื่อ : Ultanun Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Ultanun
แผนที่ : Vieta Gorge

Highlander

Wagon Wheel

ชื่อ : Puragi Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Green Puragi
แผนที่ : Nefritas Cliff

Cartar Stroke

ชื่อ : Vubbe Fighter Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vubbe Fighter / Red Vubbe Fighter
แผนที่ : Crystal Mine 3F / Tatenye Prison

Crown

ชื่อ : Mallardu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Mallardu
แผนที่ : Tenet Garden

Cross Guard

ชื่อ : Brown Rodelin Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Brown Rodelin
แผนที่ : Tenet Garden

Moulinet

ชื่อ : Glizardon Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Glizardon
แผนที่ : Nevellet Quarry 1F / Neighport Church East Building / Tenet Church B1

Skyliner

ชื่อ : Lauzinutena Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Lauzinute
แผนที่ : Tiltas Valley

Crosscut

ชื่อ : Loftlem Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Loftlem
แผนที่ : Tavorh Cave / Akmens Ridge

Skull Swing

ชื่อ : Earth Deadborn Scap Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Earth Deadborn Scap
แผนที่ : Royal Mausoleum Storage

Vertical Slash

ชื่อ : Boowook Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Boowook
แผนที่ : Royal Mausoleum 1F / Sjarejo Chamber

Peltasta

Umbo Blow

ชื่อ : Egnome Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Egnome
แผนที่ : Tenet Church 2F / Neighport Church East Building

Rim Blow

ชื่อ : Yognome Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Yognome
แผนที่ : Nevellet Quarry 1F / Tenet Church B1

Swash Buckling

ชื่อ : Pawndel Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Pawndel
แผนที่ : Neighport Church East Building / Nevellet Quarry 2F / Tenet Church 1F

Guardian

ชื่อ : Beetow Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Beetow / White Beetow
แผนที่ : Veja Ravine

Shield Lob

ชื่อ : Earth Wood Goblin
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Earth Wood Goblin
แผนที่ : Royal Mausoleum Workers Lodge

High Guard

ชื่อ : Ammon Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Ammon
แผนที่ : Kvailas Forest

Butterfly

ชื่อ : Vikaras Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vikaras Mage / Corrupt Vikaras Mage
แผนที่ : Netanmalek Mausoleum / Royal Mausoleum 3F / Seir Rainforest / Royal Mausoleum 3F

Umbo Thrust

ชื่อ : Infroburk Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Infroburk
แผนที่ : Manahas / Goddess' Ancient Garden

Langort

ชื่อ : Green Corpse Flower Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Green Corpse Flower
แผนที่ : Alemeth Forest

Hoplite

Pierce

ชื่อ : Groll Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Groll
แผนที่ : Tavorh Cave / Sirdgela Forest

Finestra

ชื่อ : Chafperor Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Chafperor
แผนที่ : Tavorh Cave / Kvailas Forest

Synchro Thrusting

ชื่อ : Thornball Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Thornball
แผนที่ : Gate Route

Long Stride

ชื่อ : Bite Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Bite
แผนที่ : Saknis Plains

Spear Lunge

ชื่อ : Cemetery Golem Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Gravegolem
แผนที่ : Escanciu Village / Fasika Plateau

Spear Throw

ชื่อ : Black Drake Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Black Drake
แผนที่ : Mage Tower 5F / Neighport Church East Building / Sicarius 2F

Barbarian

Embowel

ชื่อ : Catacombs Candle Spider Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Catacombs Candle Spider
แผนที่ : Guards Graveyard

Stomping Kick

ชื่อ : Pino Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Pino
แผนที่ : Gateway of the Great King

Cleave

ชื่อ : Ticen Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Ticen
แผนที่ : Akmens Ridge / Fasika Plateau

Helm Chopper

ชื่อ : Black Ridimed Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Black Ridimed
แผนที่ : Gytis Settlement Area

Warcry

ชื่อ : Mauros Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Mauros
แผนที่ : Netanmalek Mausoleum / Royal Mausoleum 5F

Frenzy

ชื่อ : Winged Frog Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Winged Frog
แผนที่ : Escanciu Village

Seism

ชื่อ : Stumpy Tree Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Stumpy Tree
แผนที่ : Stele Road

Giant Swing

ชื่อ : Cronewt Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Cronewt
แผนที่ : Sunset Flag Forest

Pouncing

ชื่อ : Prison Fighter Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Prison Fighter
แผนที่ : Forest of Prayer

Rodelero

Shield Charge

ชื่อ : Tree Ambulo Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Tree Ambulo
แผนที่ : Stele Road

Montano

ชื่อ : High Vubbe Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : High Vubbe
แผนที่ : Poslinkis Forest

Targe Smash

ชื่อ : Old Kepa Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Old Kepa
แผนที่ : Entrance of Kateen Forest

Shield Push

ชื่อ : Drake Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Drake
แผนที่ : Mage Tower 1F / Sicarius 1F

Shield Shoving

ชื่อ : Giant Bat Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Giant Bat
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 2F

Shield Bash

ชื่อ : Blue Raffly Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Blue Raffly
แผนที่ : Residence of the Fallen Legwyn Family

Slithering

ชื่อ : Nuka Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Nuka
แผนที่ : Demon Prison District 2

Shooting Star

ชื่อ : Goblin Charger Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Goblin Charger
แผนที่ : Downtown

Cataphract

Impaler

ชื่อ : Mine Predator Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Mine Predator
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 1F

Earth Wave

ชื่อ : Vubbe Warrior Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Vubbe Warrior
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 2F

Trot

ชื่อ : Cockat Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Cockat
แผนที่ : Fedimian Suburbs

Steed Charge

ชื่อ : Bushspider Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Bushspider
แผนที่ : Entrance of Kateen Forest

Doom Spike

ชื่อ : Yellow Yognome Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Yellow Yognome
แผนที่ : Demon Prison District 1

Rush

ชื่อ : Big Siaulamb Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Big Siaulamb
แผนที่ : Uskis Arable Land

Squire

Arrest

ชื่อ : Honeymeli Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Honeymeli
แผนที่ : Vilna Forest

Corsair

Jolly Roger

ชื่อ : Red Infro Blood Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Red Infro Blood
แผนที่ : Penitence Route

Iron Hook

ชื่อ : Yellow Moya Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Yellow Moya
แผนที่ : Demon Prison District 1

Keel Hauling

ชื่อ : Rusty Old Hook Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Rusty Old Hook
แผนที่ : Apsimesti Crossroads

Dust Devil

ชื่อ : Blue Stoulet Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Blue Stoulet
แผนที่ : Grand Corridor

Hexen Dropper

ชื่อ : Spion Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Spion
แผนที่ : Vilna Forest

Pistol Shot

ชื่อ : Red Hohen Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Red Hohen Mage
แผนที่ : Elgos Monastery Annex

Doppelsoeldner

Mordschlag

ชื่อ : Lemur Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Lemur
แผนที่ : Downtown / Sjarejo Chamber

Double Pay Earn

ชื่อ : Yellow Candle Spider Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Yellow Candle Spider
แผนที่ : Underground Grave of Ritinis

Cyclone

ชื่อ : Rubabos Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Rubabos
แผนที่ : Inner Enceinte District

Sturtzhau

ชื่อ : Blue Gravegolem Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Blue Gravegolem
แผนที่ : Istora Ruins

Redel

ชื่อ : Brown Colimen Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Brown Colimen
แผนที่ : Evacuation Residential District

Zornhau

ชื่อ : Brown Harugal Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Brown Harugal
แผนที่ : Elgos Abbey Main Building

Zwerchhau

ชื่อ : Yellow Dumaro Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Yellow Dumaro
แผนที่ : Sekta Forest

Zucken

ชื่อ : Blue Fisherman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Blue Fisherman
แผนที่ : Grynas Hills

Fencer

Lunge

ชื่อ : Denden Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Denden
แผนที่ : Ruklys Street

Sept Etoiles

ชื่อ : Lemuria Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Lemuria
แผนที่ : Inner Enceinte District

Attaque Coquille

ชื่อ : Corrupt Velfiggy Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Corrupt Velfiggy
แผนที่ : Videntis Shrine

Dragoon

Serpentine

ชื่อ : Red Chafperor Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Red Chafperor
แผนที่ : Drill Ground of Confliction

Dragon Soar

ชื่อ : White Wendigo Searcher Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : White Wendigo Searcher
แผนที่ : Kadumel Cliff

Gae Bulg

ชื่อ : Brown Rambear Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Brown Rambear Magician
แผนที่ : Resident Quarter

Dragontooth

ชื่อ : Blue Ticen Crossbow soldier Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Blue Ticen Crossbow soldier
แผนที่ : Sentry Bailey

Templar

Battle Orders

ชื่อ : Bule Hohen Gulak Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Bule Hohen Gulak
แผนที่ : Kadumel Cliff

Non-Invasive Area

ชื่อ : Blue Cronewt Poisoned Needler Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Blue Cronewt Poisoned Needler
แผนที่ : Kadumel Cliff

Wizard

Energy Bolt

ชื่อ : Leaf Bug Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Leaf Bug
แผนที่ : Lemprasa Pond / West Siauliai Woods

Lethargy

ชื่อ : Kepa Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Kepa
แผนที่ : Lemprasa Pond

Sleep

ชื่อ : Shredded Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Shredded
แผนที่ : Sutatis Trade Route / Crystal Mine 2F / Neighport Church East Building

Reflect Shield

ชื่อ : Popolion Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Popolion
แผนที่ : Paupys Crossing / East Siauliai Woods

Earthquake

ชื่อ : Raflower Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Raflower
แผนที่ : Crystal Mine 1F / Novaha Annex

Surespell

ชื่อ : Banshee Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Banshee
แผนที่ : Nefritas Cliff

Magic Missile

ชื่อ : Temple Slave Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Temple Slave Mage
แผนที่ : Tiltas Valley

Pyromancer

Fireball

ชื่อ : Deadborn Scap Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Deadborn Scap Magician
แผนที่ : Nefritas Cliff

Fire Wall

ชื่อ : Desmodus Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Desmodus
แผนที่ : Tenet Church B1 / Arrow Path / Sutatis Trade Route

Enchant Fire

ชื่อ : Black Maize Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Black Maize
แผนที่ : Vieta Gorge

Flare

ชื่อ : Tini Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Tini Magician
แผนที่ : Septyni Glen

Flame Ground

ชื่อ : Galok Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Galok
แผนที่ : Tenet Church 1F / Neighport Church East Building

Fire Pillar

ชื่อ : Desert Chupacabra Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Desert Chupacabra
แผนที่ : Ramstis Ridge / Galeed Plateau / Sjarejo Chamber

Hell Breath

ชื่อ : Colimen Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Colimen Magician
แผนที่ :

Cryomancer

Ice Bolt

ชื่อ : Caro Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Caro
แผนที่ : Cobalt Forest

Ice Pike

ชื่อ : Carcashu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Carcashu
แผนที่ : Septyni Glen

Ice Wall

ชื่อ : Hummingbird Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hummingbird
แผนที่ : Nefritas Cliff

Ice Blast

ชื่อ : Tanu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Tanu
แผนที่ : Tavorh Cave / Veja Ravine

Gust

ชื่อ : Wendigo Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Wendigo
แผนที่ : Overlong Bridge Valley

Snow Rolling

ชื่อ : Minos Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Minos Mage
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 1F

Frost Pillar

ชื่อ : Vubbe Ice Wizard Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Vubbe Ice Wizard
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 2F / Natarh Watchtower

Subzero Shield

ชื่อ : Kugheri Numani Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Kugheri Numani
แผนที่ : Syla Forest

Psychokino

Psychic Pressure

ชื่อ : Green Apparition Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Green Apparition
แผนที่ : Tenet Church 2F / Novaha Assembly Hall

Telekinesis

ชื่อ : Wendigo Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Wendigo Magician
แผนที่ : Overlong Bridge Valley

Swap

ชื่อ : Colitile Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Colitile
แผนที่ : Tenet Church 2F

Teleportation

ชื่อ : Catacombs Leaf Bug Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Catacombs Leaf Bug
แผนที่ : Guards Graveyard / Sienakal Graveyard

Magnetic Force

ชื่อ : Hallowventer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hallowventer
แผนที่ : Fedimian Suburbs / Tatenye Prison

Raise

ชื่อ : Elet Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Elet
แผนที่ : Demon Prison District 2 / Neighport Church East Building

Gravity Pole

ชื่อ : Orange Tama Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Orange Tama
แผนที่ : Greene Manor

Linker

Physical Link

ชื่อ : Coliflower Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Coliflower
แผนที่ : Gate Route

Joint Penalty

ชื่อ : Dandel Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Dandel
แผนที่ : Gateway of the Great King

Hangman's Knot

ชื่อ : Velwriggler Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Velwriggler
แผนที่ : Gate Route

Spiritual Chain

ชื่อ : Zinutekas Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Zinutekas
แผนที่ : Royal Mausoleum 1F / Natarh Watchtower

Lifeline

ชื่อ : Cyst Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Cyst
แผนที่ : Shaton Farm

Thaumaturge

Swell Left Arm

ชื่อ : Varv Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Varv
แผนที่ : Ashaq Underground Prison 3F / Royal Mausoleum 1F / Sjarejo Chamber

Shrink Body

ชื่อ : Kepari Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Kepari Shaman
แผนที่ : Aqueduct Bridge Area / Genar Field

Swell Body

ชื่อ : Terra Imp Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Terra Imp Mage
แผนที่ : Mage Tower 3F

Transpose

ชื่อ : Red Meduja Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Red Meduja
แผนที่ : Owl Burial Ground

Swell Right Arm

ชื่อ : Ducky Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Ducky
แผนที่ : Sunset Flag Forest

Elementalist

Electrocute

ชื่อ : Stumpy Tree Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Stumpy Tree Magician
แผนที่ : Goddess' Ancient Garden

Stone Curse

ชื่อ : Fisherman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Fisherman
แผนที่ : Entrance of Kateen Forest

Hail

ชื่อ : Stoulet Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Stoulet Mage
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 2F

Prominence

ชื่อ : Mine Fire Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Mine Fire Mage
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 1F

Meteor

ชื่อ : Black Pawnd Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Black Pawnd
แผนที่ : Sanctuary

Freezing Sphere

ชื่อ : Red Infro Hoglan Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Red Infro Hoglan
แผนที่ : Penitence Route

Rain

ชื่อ : Saltisdaughter Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Saltisdaughter Magician
แผนที่ : Roxona Market

Frost Cloud

ชื่อ : Ticen Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Ticen Magician
แผนที่ : Underground Grave of Ritinis

Sorcerer

Summoning

ชื่อ : Siaulav Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Siaulav Mage
แผนที่ : Altar Way

Summon Familiar

ชื่อ : Terra Imp Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Terra Imp
แผนที่ : Residence of the Fallen Legwyn Family

Summon Salamion

ชื่อ : Guardian Spider Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Guardian Spider
แผนที่ : Demon Prison District 2

Evocation

ชื่อ : Orange Grummer Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Orange Grummer
แผนที่ : Pystis Forest

Desmodus

ชื่อ : Kugheri Lyoni Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Kugheri Lyoni
แผนที่ : Emmet Forest

Chronomancer

Quicken

ชื่อ : Siaulamb Lagoon Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Siaulamb Lagoon
แผนที่ : Dina Bee Farm

Reincarnate

ชื่อ : Hohen Mane Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hohen Mane
แผนที่ : Demon Prison District 4

Stop

ชื่อ : Melatinun Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Melatinun
แผนที่ : Shaton Reservoir

Slow

ชื่อ : Burialer Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Burialer
แผนที่ : Penitence Route

Haste

ชื่อ : Goblin Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Goblin Magician
แผนที่ : Downtown

Backmasking

ชื่อ : Chupaluka Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Chupaluka
แผนที่ : Vilna Forest

Necromancer

Flesh Cannon

ชื่อ : Kepa Raider Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Kepa Raider Magician
แผนที่ : Roxona Reconstruction Agency West Building

Corpse Tower

ชื่อ : Rambear Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Rambear Magician
แผนที่ : Mokusul Chamber

Alchemist

Combustion

ชื่อ : Flamel Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Flamel
แผนที่ : Valandis Room 91

Warlock

Mastema

ชื่อ : Bookmark Mimic Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Bookmark Mimic
แผนที่ : Sausys Room 9

Dark Theurge

ชื่อ : Levada Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Levada
แผนที่ : Sausys Room 10

Invocation

ชื่อ : Martybook Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Martybook
แผนที่ : Sausys Room 10

Pole of Agony

ชื่อ : Rampal Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Rampal
แผนที่ : Valandis Room 3

Archer

Swift Step

ชื่อ : Crystal Spider Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Crystal Spider
แผนที่ : Crystal Mine 3F

Multi Shot

ชื่อ : Vubbe Miner Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vubbe Miner
แผนที่ : Crystal Mine 1F

Full Draw

ชื่อ : Bat Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Bat
แผนที่ : Crystal Mine 1F / Ashaq Underground Prison 2F

Oblique Shot

ชื่อ : Red Kepa Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Red Kepa
แผนที่ : Miners' Village / Paupys Crossing

Kneeling Shot

ชื่อ : Blue Pokubu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Pokuborn / Pokubu
แผนที่ : Woods of the Linked Bridges / East Siauliai Woods

Heavy Shot

ชื่อ : Tini Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Tini Archer
แผนที่ : Cobalt Forest

Twin Arrows

ชื่อ : Siaulav Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Siaulav Archer
แผนที่ : Veja Ravine

Ranger

Barrage

ชื่อ : Spion Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Spion Archer
แผนที่ : Gele Plateau

High Anchoring

ชื่อ : Panto Pathfinder Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Panto Pathfinder
แผนที่ : Gele Plateau

Critical Shot

ชื่อ : Vubbe Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vubbe Archer
แผนที่ : Crystal Mine 2F

Steady Aim

ชื่อ : Colifly Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Coliflower Archer
แผนที่ : Tenet Garden

Time Bomb Arrow

ชื่อ : Truffle Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Truffle
แผนที่ : Gate Route

Bounce Shot

ชื่อ : Red Fisherman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Red Fisherman
แผนที่ : Saknis Plains

Spiral Arrow

ชื่อ : Ellom Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Ellom
แผนที่ : Entrance of Kateen Forest

Quarrel Shooter

Deploy Pavise

ชื่อ : Upent Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Upent
แผนที่ : Sjarejo Chamber / Cobalt Forest

Scatter Caltrops

ชื่อ : Panto Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Panto Archer
แผนที่ : Tenet Garden

Stone Shot

ชื่อ : Brown Zigri Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Brown Zigri
แผนที่ : Nefritas Cliff

Rapid Fire

ชื่อ : Spoiled Coliflower Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Spoiled Coliflower Archer
แผนที่ : Guards Graveyard

Teardown

ชื่อ : Lepusbunny Assassin Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Lepusbunny Assassin
แผนที่ : Gytis Settlement Area

Running Shot

ชื่อ : Deadborn Scap Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Deadborn Scap Archer
แผนที่ : King's Plateau

Stone Picking

ชื่อ : Yak Warrior Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Yak Warrior
แผนที่ : Tekel Shelter

Sapper

Stake Stockades

ชื่อ : Catacombs Mushcarfung Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Catacombs Mushcarfung
แผนที่ : Guards Graveyard

Conceal

ชื่อ : Orange Sakmoli Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Orange Sakmoli
แผนที่ : Gytis Settlement Area

Claymore

ชื่อ : Infro Holder Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Infro Holder Archer
แผนที่ : Tenet Church 2F

Punji Stake

ชื่อ : Hogma Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Hogma Archer
แผนที่ : Tiltas Valley

Detonate Traps

ชื่อ : Merog Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Merog Shaman
แผนที่ : Pelke Shrine Ruins / Sirdgela Forest

Broom Trap

ชื่อ : Vikaras Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vikaras Archer
แผนที่ : Royal Mausoleum 4F

Collar Bomb

ชื่อ : Rubblem Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Rubblem
แผนที่ : Netanmalek Mausoleum / Mage Tower 1F

Spike Shooter

ชื่อ : Infro Holder Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Infro Holder
แผนที่ : Sunset Flag Forest

Hunter

Coursing

ชื่อ : Merog Stinger Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Merog Stinger
แผนที่ : Pelke Shrine Ruins / Sirdgela Forest

Snatching

ชื่อ : Wendigo Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Wendigo Archer
แผนที่ : Overlong Bridge Valley

Pointing

ชื่อ : Lichenclops Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Lichenclops
แผนที่ : Ramstis Ridge

Rush Dog

ชื่อ : Tucen Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Tucen
แผนที่ : Fasika Plateau / Akmens Ridge

Retrieve

ชื่อ : White Operor Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : White Operor
แผนที่ : Myrkiti Farm

Hounding

ชื่อ : Orange Dandel Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Orange Dandel
แผนที่ : Aqueduct Bridge Area / Genar Field

Growling

ชื่อ : Socket Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Socket
แผนที่ : Demon Prison District 3 / Narcon Prison

Wugushi

Detoxify

ชื่อ : Ellomago Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Ellomago
แผนที่ : Owl Burial Ground

Needle Blow

ชื่อ : White Pino Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : White Pino
แผนที่ :Tenants' Farm

Bewitch

ชื่อ : Cockatrice Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Cockatrice
แผนที่ : Fedimian Suburbs

Wugong Gu

ชื่อ : Mine Vubbe Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Mine Vubbe Archer
แผนที่ : Crystal Mine Lot 2 - 1F

Zhendu

ชื่อ : Ridimed Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Ridimed
แผนที่ : Owl Burial Ground

Throw Gu Pot

ชื่อ : Terra Imp Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Terra Imp Archer
แผนที่ : Residence of the Fallen Legwyn Family

Jincan Gu

ชื่อ : Yellow Moyabu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Yellow Moyabu
แผนที่ : Underground Grave of Ritinis

Scout

Flu Flu

ชื่อ : Yonazolem Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Zolem
แผนที่ : Escanciu Village

Flare Shot

ชื่อ : High Vubbe Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : High Vubbe Archer
แผนที่ : Poslinkis Forest

Cloaking

ชื่อ : Sakmoli Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Sakmoli
แผนที่ : Owl Burial Ground

Perspective Distortion

ชื่อ : Red Zigri Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Red Zigri
แผนที่ : Uskis Arable Land

Rogue

Sneak Hit

ชื่อ : Hohen Ritter Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Hohen Ritter
แผนที่ : Demon Prison District 4

Feint

ชื่อ : Minos Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Minos Archer
แผนที่ : Namu Temple Ruins

Capture

ชื่อ : Nuodai Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Nuo
แผนที่ : Demon Prison District 3 / Neighport Church East Building

Vendetta

ชื่อ : Wendigo Searcher Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Wendigo Searcher
แผนที่ : Nuoridin Falls

Backstab

ชื่อ : Velaphid Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Velaphid
แผนที่ : Tyla Monastery

Fletcher

Broadhead

ชื่อ : Rambear Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Rambear Archer
แผนที่ : Greene Manor

Bodkin Point

ชื่อ : Colifly Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Colifly
แผนที่ : Main Building

Barbed Arrow

ชื่อ : Stoulet Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Stoulet Archer
แผนที่ : Narcon Prison / Forest of Prayer

Crossfire

ชื่อ : Pure Loftlem Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Pure Loftlem
แผนที่ : Main Building

Magic Arrow

ชื่อ : Lepusbunny Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Lepusbunny
แผนที่ : Inner Enceinte District

Divine Machine Arrow

ชื่อ : Black Colifly Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Black Colifly
แผนที่ : Narcon Prison / Roxona Reconstruction Agency East Building

Falconer

Pheasant

ชื่อ : Moyabu Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Moyabu
แผนที่ : Ruklys Street

Hanging Shot

ชื่อ : Saltisdaughter Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Saltisdaughter Archer
แผนที่ : Inner Enceinte District

Sonic Strike

ชื่อ : Varle Anchor Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Varle Anchor
แผนที่ : Epherotao Coast

Schwarzer Reiter

Concentrated Fire

ชื่อ : Corrupt Deadborn Scap Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Corrupt Deadborn Scap Archer
แผนที่ : Valius' Eternal Resting Place

Caracole

ชื่อ : Socket Archer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Socket Archer
แผนที่ : Narcon Prison / Videntis Shrine

Wild Shot

ชื่อ : Atti Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Atti
แผนที่ : Teresh Forest

Musketeer

Covering Fire

ชื่อ : Flowlon Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Flowlon
แผนที่ : Mishekan Forest

Headshot

ชื่อ : Blom Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Blom
แผนที่ : Mishekan Forest

Snipe

ชื่อ : Yellow Leafnut Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Yellow Leafnut
แผนที่ : Pystis Forest

Penetration Shot

ชื่อ : Rodejokel Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Rodejokel
แผนที่ : Lhadar Forest

Penetration Shot

ชื่อ : Grooving Muzzle
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Yellow Pag Clamper
แผนที่ : Timerys Temple

Cleric

Heal

ชื่อ : Hanaming Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hanaming
แผนที่ : West Siauliai Woods / Paupys Crossing

Cure

ชื่อ : Vubbe Thief Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Vubbe Thief
แผนที่ : Miners' Village

Safety Zone

ชื่อ : Chupacabra Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Chupacabra
แผนที่ : East Siauliai Woods

Deprotected Zone

ชื่อ : Infrorocktor Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Infrorocktor
แผนที่ : West Siauliai Woods / Neighport Church East Building

Divine Might

ชื่อ : Corylus Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Corylus
แผนที่ : Nevellet Quarry 1F / Tavorh Cave / Tenet Church 1F

Fade

ชื่อ : Beeteros Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Beeteros
แผนที่ : Septyni Glen

Guardian Saint

ชื่อ : Infro Holder Shaman
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Infro Holder Shaman
แผนที่ : Kvailas Forest

Krivis

Aukuras

ชื่อ : Zignuts Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Zignuts
แผนที่ : Srautas Gorge

Zalciai

ชื่อ : Grummer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Grummer
แผนที่ : Srautas Gorge / Dadan Jungle

Daino

ชื่อ : Tipio Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Tipio
แผนที่ : Veja Ravine

Zaibas

ชื่อ : Large Panto Spearman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Large Panto Spearman
แผนที่ : Tenet Garden

Divine Stigma

ชื่อ : Mantiwood Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Mantiwood
แผนที่ : Septyni Glen

Melstis

ชื่อ : Earth Spectra Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Earth Spectra
แผนที่ : Royal Mausoleum Constructors' Chapel

Priest

Aspersion

ชื่อ : Rodelin Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Rodelin
แผนที่ : Tenet Church B1

Monstrance

ชื่อ : Leafly Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Leafly
แผนที่ : Gele Plateau

Blessing

ชื่อ : Doyor Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Doyor
แผนที่ : Veja Ravine

Sacrament

ชื่อ : Blue Fragaras Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Blue Fragaras
แผนที่ : Sirdgela Forest

Revive

ชื่อ : Cronewt Poison Needler Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Cronewt Poison Needler
แผนที่ : Guards Graveyard

Mass Heal

ชื่อ : Earth Shredded Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Earth Shredded
แผนที่ : Royal Mausoleum Storage

Exorcise

ชื่อ : Earth Hallowventer Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Earth Hallowventer
แผนที่ : Royal Mausoleum Storage

Stone Skin

ชื่อ : Hogma Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Hogma Shaman
แผนที่ : Fasika Plateau / King's Plateau

Bokor

Hexing

ชื่อ : Red Loxodon Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Red Loxodon
แผนที่ : Vieta Gorge

Effigy

ชื่อ : Operor Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Operor
แผนที่ : Manahas / Gate Route

Zombify

ชื่อ : Pawnd Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Pawnd
แผนที่ : Nevellet Quarry 1F / Tenet Church 1F / Neighport Church East Building

Mackangdal

ชื่อ : White Geppetto Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : White Geppetto
แผนที่ : Tenants' Farm

Bwa Kayiman

ชื่อ : Orange Hamming Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Orange Hamming
แผนที่ : Baron Allerno

Samediveve

ชื่อ : Tombsinker Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / รองเท้า
ได้จาก : Tombsinker
แผนที่ : Royal Mausoleum 2F / Natarh Watchtower

Ogouveve

ชื่อ : Hohen Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธรอง / ถุงมือ
ได้จาก : Hohen Mage
แผนที่ : Demon Prison District 5

Damballa

ชื่อ : Siaulamb Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Siaulamb Shaman
แผนที่ : Uskis Arable Land

Dievdirbys

Statue of Goddess Vakarine

ชื่อ : Pink Chupaluka Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Pink Chupaluka
แผนที่ : Gytis Settlement Area

Statue of Goddess Zemyna

ชื่อ : Sauga Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Sauga
แผนที่ : Akmens Ridge / Sjarejo Chamber / Galeed Plateau

Statue of Goddess Laima

ชื่อ : Catacombs Maggot Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Catacombs Maggot
แผนที่ : Guards Graveyard

Carve Attack

ชื่อ : Tontus Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Tontus
แผนที่ : Gateway of the Great King

Carve Owl

ชื่อ : Karas Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Karas Mage
แผนที่ : Royal Mausoleum 4F

Carve World Tree

ชื่อ : Echad Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Echad Magician
แผนที่ : Royal Mausoleum 3F / Netanmalek Mausoleum

Statue of Goddess Ausrine

ชื่อ : Night Maiden Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Night Maiden
แผนที่ : Residence of the Fallen Legwyn Family / Tatenye Prison

Sadhu

Out of Body

ชื่อ : Flask Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Flask Mage
แผนที่ : Mage Tower 3F

Astral Body Explosion

ชื่อ : Shtayim Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Shtayim
แผนที่ : Royal Mausoleum 3F / Neighport Church East Building

Vashita Siddhi

ชื่อ : Cronewt Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Cronewt Magician
แผนที่ : Aqueduct Bridge Area

Possession

ชื่อ : Infro Blood Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Infro Blood
แผนที่ : Spring Light Woods

Paladin

Smite

ชื่อ : Tontulia Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Tontulia
แผนที่ : Zachariel Crossroads

Restoration

ชื่อ : Ashrong Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Ashrong
แผนที่ : Aqueduct Bridge Area

Resist Elements

ชื่อ : Lizardman Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Lizardman
แผนที่ : Tavorh Cave / Goddess' Ancient Garden / Manahas

Turn Undead

ชื่อ : Shaman Doll Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Shaman Doll
แผนที่ : Mage Tower 2F / Sicarius 1F

Demolition

ชื่อ : Green Flamag Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Green Flamag
แผนที่ : Tevhrin Stalactite Cave Section 4

Conversion

ชื่อ : Confined Long-Branched Tree Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Confined Long-Branched Tree
แผนที่ : 2nd Demon Prison

Monk

Iron Skin

ชื่อ : Green Griba Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Green Griba
แผนที่ : Demon Prison District 5

Double Punch

ชื่อ : Blue Velwriggler Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Blue Velwriggler
แผนที่ : Grand Corridor

Palm Strike

ชื่อ : Siaulamb Warrior Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Siaulamb Warrior
แผนที่ : Vilna Forest

Hand Knife

ชื่อ : Orange Gribaru Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Orange Gribaru
แผนที่ : Dina Bee Farm

Energy Blast

ชื่อ : Goblin Warrior Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Goblin Warrior
แผนที่ : Ruklys Street

Golden Bell Shield

ชื่อ : Black Liverwort Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Black Liverwort
แผนที่ : Mokusul Chamber

Pardoner

Simony

ชื่อ : Rabbee Gem
ใส่อุปกรณ์ : ถุงมือ / รองเท้า
ได้จาก : Rabbee
แผนที่ : Dina Bee Farm

Indulgentia

ชื่อ : Elma Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Elma
แผนที่ : Demon Prison District 3

Discerning Evil

ชื่อ : Honeybean Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Honeybean
แผนที่ : Dina Bee Farm

Increase Magic Defense

ชื่อ : Wendigo Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Wendigo Shaman
แผนที่ : Nuoridin Falls

Decatose

ชื่อ : Nuttabug Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Nuttabug
แผนที่ : Lhadar Forest

Oracle

Arcane Energy

ชื่อ : Hallowventer Shaman Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hallowventer Shaman
แผนที่ : Istora Ruins

Counter Spell

ชื่อ : Corrupt Pyran Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Corrupt Pyran
แผนที่ : Valius' Eternal Resting Place

Druid

Carnivory

ชื่อ : Hallowventer Magician Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Hallowventer Magician
แผนที่ : Istora Ruins

Chortasmata

ชื่อ : Glyquare Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Glyquare
แผนที่ : Roxona Reconstruction Agency East Building / Netanmalek Mausoleum

Telepath

ชื่อ : Socket Mage Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Socket Mage
แผนที่ : Videntis Shrine

Transform

ชื่อ : Gray Jukopus Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Gray Jukopus
แผนที่ : Verkti Square

Plague Doctor

Incineration

ชื่อ : Red Slime Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Red Slime
แผนที่ : Zima Suecourt

Pandemic

ชื่อ : Varle Helmsman Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Varle Helmsman
แผนที่ : Epherotao Coast

Fumigate

ชื่อ : Varle Hench Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Varle Hench
แผนที่ : Iotheo Coast

Healing Factor

ชื่อ : Rhodetad Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Rhodetad
แผนที่ : Nheto Forest

Beak Mask

ชื่อ : Luna Angel Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / รองเท้า
ได้จาก : Luna Angel
แผนที่ : Sausys Room 10

Kabbalist

Ein Sof

ชื่อ : Claro Gem
ใส่อุปกรณ์ : เสื้อ / กางเกง
ได้จาก : Claro
แผนที่ : Sausys Room 9

Revenged Sevenfold

ชื่อ : Lily Velly Gem
ใส่อุปกรณ์ : อาวุธ / ถุงมือ
ได้จาก : Lily Velly
แผนที่ : Lanko 22 Waters

By | 2018-03-14T14:34:33+00:00 March 13th, 2018|