Necromancer

//Necromancer

Necromancer
RANK 6

รูปแบบ : ควบคุม , โจมตี
ระดับ : ปกติ

Necromancers สายซัมมอนอีกหนึ่งสายของเหล่านักเวทย์ แต่สายนี้จะเป็นการเรียกซากศพและโครงกระดูกขึ้นมาช่วยสู้ โดยการใช้สกิลจะต้องมีซากศพเติมในไหให้เพียงพอด้วย (ใช้สกิลเก็บ หรือไม่ก็ซื้อมาใช้ได้จาก npc master เลย) นอกจากสกิลเรียกกระดูกแล้ว คลาสนี้ก็มีสกิลโจมตีอย่าง Flesh Cannon ที่ทำเดเมจได้รุนแรงมากเหมือนกัน

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 3
โจมตี % : 335 + ([ Level] – 1) × 18.4
คุณสมบัติ : × (1 + ([Gather Corpse Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +3
เวทย์จะคงอยู่ : 5 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 10 วินาที
SP : 56 + (Lv-1) x 6.6
ใช้บนสัตว์ : ได้
Gather Corpse
[Magic]
Circle 1

เก็บซากศพของศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 5
เพิ่มค่าความเสียหายและป้องกันเพิ่มเติมของ Shoggoth % :
10 + ([Skill Level] × 5)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Create Shoggoth Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : 30 Corpse
คูลดาวน์ : 240 วินาที
SP : 147.2 + (Lv-1) x 13.2
ใช้บนสัตว์ : ได้
Create Shoggoth
Circle 1

สร้าง Shoggoth(มอนสเตอร์หน้าตาประหลาดใน Cthulhu Mythos ข้อมูลจาก Wiki) ค่า Stat ขึ้นอยู่กับ Card ที่ใส่ใน Necronomicon พลังโจมตีและป้องกันของ Shoggoth ขึ้นอยู่กับเลเวลของ Skill.Stat ของ Shoggoth จะเพิ่มขึ้น 5% ต่อจำนวนดาว(อัพเลเวลCard)ของ Card. Card ประเภท Animal,PlantและMutant เท่านั้นที่จะใส่ใน Necronomicon ได้


อัพเกรดสูงสุด : 15
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % x16: 112 + ([ Level] – 1) × 6.2
คุณสมบัติ : × (1 + ([Flesh Cannon Enhance Lv] × 0.5%))
AoE Attack Ratio : +5
ความต้องการ : 15 Corpse
คูลดาวน์ : 20 วินาที
SP : 112 + (Lv-1) x 11.16
ใช้บนสัตว์ : ได้
Flesh Cannon
[Magic]
Circle 1

เลือกพื้นที่และโจมตีศัตรูด้วยชิ้นส่วนของซากศพ


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % x15: 166 + ([ Level] – 1) × 9.1
คุณสมบัติ : × (1 + ([Flesh Hoop Enhance Lv] × 0.5%))
เวทย์จะคงอยู่ : 15 วินาที
ความต้องการ : 5 Corpse
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 104 + (Lv-1) x 9.48
ใช้บนสัตว์ : ได้
Flesh Hoop
[Magic]
Circle 1

เสกซากศพเป็นวงเวทย์วนรอบตัว สร้างความเสียหายกับศัตรู มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดสถานะ *Decay(*ลดHPศัตรูลงเรื่อยๆ)


อัพเกรดสูงสุด : 15
โจมตี % : 185 + ([ Level] – 1) × 10.3
ระยะเวลาเสา : 20 + [Skill Level] × 2 วินาที
ศัตรูติดสถานะ [Decay]: 14 + [Skill Level] วินาที
ความต้องการ : 5 Corpse
คูลดาวน์ : 30 วินาที
SP : 120 + (Lv-1) x 10.2
ใช้บนสัตว์ : ได้
Dirty Pole
[Magic]
Circle 1

เสกศพนำมาทำเป็นเสา ศัตรูที่อยู่ใกล้กับเสาจะติดสถานะ [Decay] และศัตรูที่ติดสถานะ[Decay]จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจากการโจมตีประเภท [Missile] [Decay] = Debuff ลดHPศัตรูลงเรื่อยๆ
การโจมตีประเภท [Missile] = การโจมตีจากอาวุธประเภท Bows, crossbows, pistols, muskets


อัพเกรดสูงสุด : 1
จำนวนครั้ง : 3
ระยะห่างเป้าหมาย : 40
คุณสมบัติ : + [Disinter: Increased Range Lv] × 10
คูลดาวน์ : 24 วินาที
SP : 96 + (Lv-1) x 8.4
ใช้บนสัตว์ : ได้
Disinter
Circle 2

รวบรวมซากศพที่เหลือจากที่ศัตรูถูกสังหาร


อัพเกรดสูงสุด : 10
ค่าความเสียหายของเสา %: 10 + ([Skill Level] × 4)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Corpse Tower Enhance Lv] × 0.5%))
จำนวนการป้องกัน : 30 + [Skill Level] × 10 ครั้ง
ความต้องการ : 7 Corpse
คูลดาวน์ : 30 + [Skill Level] × 5 วินาที
SP : 76.8 + (Lv-1) x 8.4
ใช้บนสัตว์ : ได้
Corpse Tower
[Magic]
Circle 2

สร้างหอคอยแห่งคำสาปโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ


อัพเกรดสูงสุด : 5
จำนวนทหารโครงกระดูก : [Skill Level] ค่าโจมตีเพิ่มเติมของทหารโครงกระดูก : 10 + ([Skill Level] × 5)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Raise Dead Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : [Skill Level] × 2 Corpse
โครงกระดูกจะคงอยู่ : 300 วินาที
คูลดาวน์ : 60 วินาที
SP : 110.4 + (Lv-1) x 13.2
ใช้บนสัตว์ : ได้
Raise Dead
Circle 2

อัญเชิญโครงกระดูกนักรบจากซากศพ ขึ้นมาช่วยต่อสู้


อัพเกรดสูงสุด : 5
จำนวนนักธนูโครงกระดูก : [Skill Level] ค่าโจมตีเพิ่มเติมของนักธนูโครงกระดูก : 10 + ([Skill Level] × 5)
คุณสมบัติ : × (1 + ([Raise Skull Archer Enhance Lv] × 0.5%))
ความต้องการ : [Skill Level] × 2 Corpse
โครงกระดูกจะคงอยู่ : 300 วินาที
คูลดาวน์ : 60 วินาที
SP : 132.8 + (Lv-1) x 17.16
ใช้บนสัตว์ : ได้
Raise Skull Archer
Circle 3

อัญเชิญโครงกระดูกนักธนูจากซากศพ ขึ้นมาช่วยต่อสู้


อัพเกรดสูงสุด : 5
โจมตี % : 2859 + ([ Level] – 1) × 343.1
คุณสมบัติ : × (1 + ([Flesh Strike Enhance Lv] × 0.5%))
จำนวนการใช้ Corpse สูงสุด : 100
เวลาร่าย : [Skill Level] คูลดาวน์ : 54 วินาที
SP : 100.8 + (Lv-1) x 19.44
ใช้บนสัตว์ : ได้
Flesh Strike
[Magic]
Circle 3

รวบรวมชิ้นส่วนซากต่างๆ แล้วโจมตีลงบนพื้นที่ที่ต้องการ


คูลดาวน์ : 1 วินาที
ใช้บนสัตว์ : ได้
Summon: Force Attack
Circle 1

สั่งให้ Summon โจมตีเป้าหมาย


คูลดาวน์ : 1 วินาที
ใช้บนสัตว์ : ได้
Summon: Cancel Attack
Circle 1

ยกเลิก Summon โจมตีเป้าหมาย


คูลดาวน์ : 1 วินาที
ใช้บนสัตว์ : ได้
Summon: Release
Circle 1

เก็บ Summon

Attributes – คุณสมบัติ

Gather Corpse: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Gather Corpse] 0.5% ต่อหน่วย

Flesh Cannon: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Flesh Cannon] 0.5% ต่อหน่วย

Flesh Hoop: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Flesh Hoop] 0.5% ต่อหน่วย

Flesh Cannon: Decay
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยสกิล [Flesh Cannon] มีโอกาสที่จะติดสถานะ Decay เป็นเวลา 15 วินาที
* เพิ่มโอกาสการติดสถานะขึ้น 10% ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Flesh Hoop: Demoralize
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* ศัตรูที่โดยโจมตีด้วยสกิล [Flesh Hoop] จะติดสถานะ Weakens เป็นเวลา4วินาทีหลังจากโดนโจมตี
* สถานะ [Attack Weakened] สามารถซ้อนกันได้ 10 ครั้ง
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Create Shoggoth: Decay
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 5

* ศัตรูที่อยู่ใกล้ Shoggothจะคิดสถานะ [Decay] เป็นเวลา 15 วินาที
* ระยะของผลสถานะ 1 นาที่
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Disinter: Increased Range
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 3

* เพิ่มระยะการโจมตีของสกิล [Disinter] ขึ้น 10 ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Create Shoggoth: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มพลังโจมตีของ Shoggoth ขึ้น 0.5 ต่อหน่วย

Corpse Tower: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มพลังโจมตีของ Corpse Tower(หอคอยแห่งคำสาป) ขึ้น 0.5 ต่อหน่วย

Raise Dead: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มพลังโจมตีของ Skeleton Soldier ขึ้น 0.5 ต่อหน่วย

Create Shoggoth: Enlargement
Lv. 2 Create Shoggoth
สามารถเรียนได้ : 20

* เพิ่มโอกาสขยายตัว และ Max hpให้กับ Shoggoth ขึ้น 1% ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 20%

Flesh Strike: Enhance
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มดาเมจให้สกิล [Flesh Strike] 0.5% ต่อหน่วย

Raise Skull Archer: Enhance
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มพลังโจมตีของ Skull Archers ขึ้น 0.5 ต่อหน่วย

Necromancer: Enhanced Corruption
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* ผลของสกิล Necromancer จะล้างผลของอุปกรณ์สวมใส่ของศัตรูชั่วคราว

Disinter: Collect Corpse
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* สะสมซากศพได้มากขึ้นเมื่อใช้สกิล [Disinter] * เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Dirty Pole: Fragments
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* เมื่อ Dirty Pole ถูกโจมตีแบบประชิด, จะทำการกระจายการโจมตีใส่ศัตรูและเป้าหมายให้ติด Debuff  [Corruption] เป็นเวลา 10 วินาที
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Flesh Strike: Shogoth Explosion
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 4

* ถ้าหาก Shoggoth อยู่ในระยะของสกิล [Flesh Strike], จะระเบิดตัวเองและทำให้ศัตรูติดสถานะ [Corruption] เป็นเวลา 5 วินาทีต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Raise Dead: Enhanced HP
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่ม HP ให้กับ Skull Soldiers ขึ้น 0.5% ต่อหน่วย

Necromancer: Corpse Capacity
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 6

* เพิ่มความจุของจำนวนซากศพสูงสุดของ Necronomicon ขึ้น 100 ต่อหน่วย

Raise Dead: Collect Corpse
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 5

* เมื่อ Skull Soldier สังหารศัตรู, Necronomicon จะได้รับซากศพเพิ่ม 1 ศพ ต่อหน่วย
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

Corpse Tower: Skeleton Soldier
Circle 3
สามารถเรียนได้ : 1

* Skeleton Soldier จะถูกอัญเชิญขึ้น เมื่อ Corpse Tower สังหารศัตรู
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 10%

By | 2018-04-05T11:28:35+00:00 March 20th, 2018|