Pre-Quest Matador

//Pre-Quest Matador

Matador เมื่อถึง Rank 8 แล้วเราจะเห็นอาชีพนี้แสดงขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถเลือกได้ เพราะต้องทำ Pre-Quest ก่อน ถึงจะเลือกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
* สามารถทำได้ก่อนถึง Rank 8

ขั้นตอนการเปิด Pre-Quest

  1. ให้เราไปยังเมือง Orsha แล้วไปอ่านป้ายตามภาพ (ซ้าย) ป้ายนั้นจะประกาศถึงการหาผู้ช่วยของ Matador Master

  2. จากนั้นไปที่แผนที่ Escanciu Village แล้วคุยกับ NPC ทั้ง 3 คน ตามภาพ (กลาง) เรื่องที่อยู่ของ Matador Master

  3. ไปที่เมือง Fedimian และคุยกับ Matador Master ตามภาพ (ขวา) ไหว้วานให้เราทำชุดเกราะ ผ้าคลุม อาวุธ และไอเทมต่างๆไปให้ NPC ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการหาไอเทมให้ NPC

*สามารถเริ่มที่ NPC ตัวใดก่อนก็ได้ แต่ในเกาหลีแนะนำให้ทำเควสทำผ้าคลุมก่อน เพราะมีบัคแล้วต้องทำเควสใหม่

เควสผ้าคลุม

ให้ไปคุยกับ NPC ตำแหน่งตามภาพ ที่เมือง Klaipeda

จากนั้นให้ไปรวบรวมไอเทม Cocoon แผนที่ Emmet Forest จำนวน 9 อัน (ลดเหลือ 1 ชิ้น)
– พุ่มไม้ที่เก็บ CoCoon จะเกิดไม่เป็นเวลา
– ถ้าเก็บจุดเดิมไปแล้ว จะติด Cooldown 5 นาที จะไม่สามารถเก็บซ้ำจุดเดิมได้
– ให้วิ่งหาบริเวณรอบๆเพื่อหาจุดอื่น แล้วย้ายชาแนลหาไปเรื่อยๆ

เควสหาเขาของ Hohen Gulak Blue 

ให้ไปคุยกับ NPC ตำแหน่งตามภาพ ที่เมือง Fedimain

จากนั้นให้ไปรวบรวมเขาของ Hohen Gulak Blue (ตามรูป) แผนที่ Kadumel Cliff  จำนวน 6 อัน
Hohen Gulak Blue จะเกิดทุกๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง
– ย้ายชาแนลหาเอาน่าจะเร็วที่สุด

เควสทำอาวุธ

ให้ไปคุยกับ NPC Blacksmith ตำแหน่งตามภาพ ที่เมือง Orsha

http://www.inven.co.kr/board/tos/4195/108021

จากนั้นให้ไปรวบรวมแร่ (ตามรูป) แผนที่ Nevellet Mine 1F  จำนวน 14 อัน (ลดเหลือ 2 ชิ้น)
– เมื่อเก็บแร่ตำแหน่งนั้นๆ จะไม่สามารถเก็บซ้ำที่เดิมได้เป็นเวลา 5 นาที
– วิ่งย้ายจุดและย้ายชาแนลจะดีที่สุด
– เวลาเกิดของแร่ของแต่ละชาแนลจะเกิดไม่ตรงกัน
– หากแร่เกิด จะอยู่ในจุดนั้นเพียง 5 นาที
– คนอื่นสามารถมาเก็บได้ แร่จะไม่หายไปโดยทันที

เควสทำชุดเกราะ

ให้ไปคุยกับลุง NPC Companion Trader ตำแหน่งตามภาพ ที่เมือง Orsha คุยกับเค้าจนกว่าเค้าจะเอ่ยปากถึง NPC ที่ Lemprasa Pond

จากนั้นให้ไปหา NPC ที่แผนที่ Lemprasa Pond เขาจะให้หนังสือรายชื่อไอเทมที่ต้องการมา

ในใบสูตรนั้นจะให้เราหา

รูปภาพ ชื่อไอเทม – จำนวน แผนที่ดรอป
Cockatrice Leather x50
(ลดเหลือ 10 ชิ้น)
Fedimian Suburb
Tough Beetow Antennae x160
(ลดเหลือ 12 ชิ้น)
Veja Ravine
Tough Minivern x75
(ลดเหลือ 15 ชิ้น)
Mage Tower 4F

เมื่อเก็บไอเทมตามที่ NPC ทั้งหลายสั่งครบ ก็ส่งคืน NPC แล้วเราจะได้ของมา แล้วนำไปส่งที่มาทาดอร์มาสเตอร์ก็ถือว่า
จบการทำ Pre-Quest Matador Master

Credit ภาษาเกาหลี : http://www.inven.co.kr/board/tos/4195/108031
Credit แปลภาษาไทย :  Me และเกม – กาชามหาภัย

By | 2018-03-19T22:27:03+00:00 March 19th, 2018|