Shadow Mancer

//Shadow Mancer

Shadow Mancer
RANK 8

รูปแบบ : โจมตี
ระดับ : ง่าย

Shadow Mancer อาชีพใหม่เริ่มเปลี่ยนได้ตอน Rank 8 อาชีพเน้นการโจมตีธาตุมืด มีสกิล AoE หลากหลาย และเขายังสามารถใช้สกิลซ่อนในเงาดำมืดเพื่อหลบการโจมตีของศัตรูได้

Skill – ความสามารถ


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 4
โจมตี % : 2078 + ([Skill Level] – 1) × 114.3
คุณสมบัติ : × (1 + ([Shadow Thorn : Enhance Level] × 0.5%))
คูลดาวน์ : 15 วินาที
SP : 184 + (Lv – 1) x 25.0
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Shadow Thorn
[Magic] - [Dark]
Circle 1

เวทย์มนต์จะโผล่ออกมาจากเงาของศัตรูเพื่อสร้างความเสียหาย


อัพเกรดสูงสุด : 10
จำนวนครั้ง : 2
โจมตี % : 1063 + ([Skill Level] – 1) × 58.5
คุณสมบัติ : × (1 + ([Shadow Conjuration : Enhance Level] × 0.5%))
คูลดาวน์ : 20 วินาที
SP : 245 + (Lv – 1) x 36.0
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Shadow Conjuration
[Magic] - [Dark]
Circle 1

สร้างเงาไปข้างหน้าและทำการโจมตีศัตรู


อัพเกรดสูงสุด : 10
เวทย์จะคงอยู่ : 3 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 80 วินาที
SP : 280 + (Lv – 1) x 35
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Shadow Pool
Magic Buff
Circle 1

ซ่อนตัวอยู่ในเงาบนพื้น และจะเป็นอมตะภายใต้สกิล


อัพเกรดสูงสุด : 10
เวทย์จะคงอยู่ : 5 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 40 วินาที
SP : 274 + (Lv – 1) x 41
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Hallucination
Magic Buff
Circle 1

สร้างร่างโคลนออกมา ตัวโคลนจะได้รับความเสียหายก่อนร่างจริง ค่า HP ของตัวโคลนคือ 20% ของเรา


อัพเกรดสูงสุด : 10
โจมตี % : 2210 + ([Skill Level] – 1) × 154.7
คุณสมบัติ : × (1 + ([Shadow Condensation : Enhance Level] × 0.5%))
คูลดาวน์ : 40 วินาที
SP : 360 + (Lv – 1) x 47.0
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Shadow Condensation
[Magic] - [Dark]
Circle 2

ปล่อยเวทย์บอลเงาดำมืดใส่เหนือศัตรู ( 1 ลูกต่อ 1 ตัวศัตรู) ลูกบอลเงาจะระเบิดสร้างความเสียหายใส่ศัตรูหลังจากนั้น 3 วินาที


อัพเกรดสูงสุด : 10
เวทย์จะคงอยู่ : 3 + [Skill Level] วินาที
คูลดาวน์ : 25 วินาที
SP : 332 + (Lv – 1) x 37
ใช้บนสัตว์ : ไม่ได้
Shadow Fatter
Magic Buff
Circle 2

ตรึงเงาของศัตรูไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่

Attributes – คุณสมบัติ

Shadow Thorn: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Shadow Thorn] 0.5% ต่อหน่วย

Shadow Conjuration: Enhance
Circle 1
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Shadow Conjuration] 0.5% ต่อหน่วย

Shadow Condensation: Enhance
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 100

* เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศัตรูด้วย สกิล [Shadow Condensation] 0.5% ต่อหน่วย

Shadow Thorn: Stepping Shadows
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 1

* Shadow Thorn จะโจมตีลงพื้น 2 ครั้งบนพื้นที่ศัตรูยืนอยู่
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

Shadow Conjuration: Shadow Trap
Circle 2
สามารถเรียนได้ : 5

* ศัตรูที่โดนโจมตีด้วย Shadow Conjuration จะติด Debuff เป็นเวลา 2 วินาที ต่อหน่วย
* ศัตรูที่ติด Debuff จะโดน Dark Damage ทุกๆ 0.5 วินาที
* เพิ่มอัตราการใช้ SP 50%

By | 2018-04-05T12:18:23+00:00 March 20th, 2018|